Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 13. do 21. dubna 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 09. 04. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 13. do 21. dubna 2014


Neděle   13.4. Květná neděle

Čtvrtek  17.4. Zelený čtvrtek

Pátek     18.4. Velký pátek (den přísného postu)

Sobota   19.4. Bílá sobota

Neděle   20.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   13.4.    7.45 za Vlastimila Pavlíčka, dvoje rodiče a celou + přízeň

pondělí 14.4.  18.00 volná intence

                        19.00 až 20.00 svátost smíření na faře (P. Marek Hlávka)     

úterý     15.4.    7.45 volná intence

čtvrtek  17.4.  19.00 za Jana a Boženu Havelkovy, Jana Štěrbu, živou rodinu Štěrbovu a Weiglovu

pátek     18.4.  19.00 Velkopáteční obřady

sobota   19.4.  20.00 za Miladu Sojkovu, rodiče Kropáčkovy, Sojkovy, manžele Klusákovy a celou přízeň

neděle   20.4.    7.45 za Farnost

pondělí 21.4.    7.45 za manžela, zemřelou rodinu, Boží pomoc a ochranu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   13.4.   9.30  za Anežku a Antonína Urbánkovy, syna Karla, dvoje rodiče

za rodiče Melicharovy, syny, rodiče Klusákovy, 4 syny, 2 snachy a Františka Vacíka

čtvrtek  17.4. 17.30 za Františka Ráčka, rodiče, sourozence, rodiče Juříčkovy,+přízeň

pátek     18.4. 17.30 Velkopáteční obřady

sobota   19.4. 18.00  za nově pokřtěné

neděle   20.4.   9.30  za rodiče Michalovy a syna, rodiče Štikovy, a manžela

za rodinu Bružičkovu a Syslovu

pondělí 21.4.   9.30  za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, Karla Kovaříka a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   13.4. 11.00 za Josefa Karmazína, Michaelu, Moniku Richtigovu, rodinu Škorpíkovu a Lacinovu 

neděle   20.4. 11.00 za Farnost

pondělí 21.4.11.00 za Miroslava Pestra, dvoje rodiče a celou přízeň


Ve sbírce se vybralo: Deblín 11.311 Kč Křoví 4.285 Kč KNV 3.092 Kč.

O Velikonocích bude na všech bohoslužbách sbírka na potřeby kostela.

Přeji požehnané svátky Kristova vzkříšení.