Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 27. dubna do 4. května 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 25. 04. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 27. dubna do 4. května 2014


Neděle    27. 4. Neděle Božího milosrdenství

Úterý      29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

Pátek        2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Sobota      3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Neděle      4. 5. 3. neděle velikonoční

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  27. 4.   7.45 na úmysl dárce

úterý    29. 4. 18.00 za manžele Borovičkovy, živou rodinu a duše v očistci

pátek     2.  5.17.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                      18.00 za manžele Šustrovy, dvoje rodiče a zemřelou přízeň

sobota   3.  5.   7.45 za rodinu Vondruškovu, Klusákovu, Šiborovu a Moučkovu

neděle   4.  5.   7.45 za Jana Pokorného, manželku, rodiče, rodiče Felklovy, dceru, manžela

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  27.  4.   9.30 za Farnost

středa  30.  4. 17.30 za Tomáše a Františku Juřičkovi, Františka Ráčka,rodiče Žákovi

neděle    4.  5.   9.30 za rodiče Urbánkovy a vnuka Aleška

za Jaroslava Klusáka a rodiče, rodinu Střeštíkovu, Balabánovu a Růžičkovu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   27. 4. 11.00 za rodinu Danielovu, Žákovu, celou živou a + přízeň

čtvrtek    1.  5. 10.00 Prosatín za zemřelého Karla Sojku

neděle     4.  5. 11.00 za rodinu Musilovu, Pospíšilovu a Bednářovu

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 11.637 Kč, v Křoví 7.748 Kč, v KNV 6.095 Kč.

V neděli 27. dubna doneste pokladničky z Postní almužny na Charitu.

V úterý 29. dubna v 19.00 bude koncert duchovní hudby v Brně na Grohové.

Ve čtvrtek 1. května se uskuteční Farní pěší pouť na Prosatín. Sraz poutníků v 8.00 u kostela v Deblíně, v 8.00 u kostela v Křoví, v 9.00 u kostela v KNV.

V neděli 4. května bude sbírka na primici Mgr. Ing. Jaroslava Sojky.

V pondělí 12. května budu navštěvovat nemocné.

V sobotu 17. května  se uskuteční Farní pouť do Žďáru nad Sázavou.

V sobotu 28. června přijme kněžské svěcení Ing. Mgr. Jaroslav Sojka.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz