Zpět na původní článek na webu

Jeden den na Petrově

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2014



Biskupství brněnské pořádá

J
EDEN DEN
NA PETROVĚ

Brno katedrála sv. Petra a Pavla
čtvrtek 29. května 2014


Program od 9 do 15 hodin



Pro děti z brněnské diecéze od 1. do 9. třídy

Program:
setkání s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem

mše svatá
návštěva katedrály
poznávání areálu Petrova a jeho okolí
hry a zážitky s postavami světců

Informace: http://biskupstvi.cz/kc