Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. května 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 16. 05. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. května 2014


Neděle    18. 5. 5. neděle velikonoční    

Úterý      20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Neděle    25. 5. 6. neděle velikonoční    

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  18. 5. 11.00 Čížky za živé a zemřelé obyvatele obce

za Aloise Dvořáka, rodiče, sestru Marii a celou + přízeň

úterý    20. 5. 18.00 za Markétu Juříčkovu, manžela, syna a dvoje rodiče

pátek    23. 5. 18.00 za Ludvíka Juříčka, dvoje rodiče a zemřelou rodinu

sobota  24. 5.   7.45 za zemřelé rodiče Koumalovy, Marii Urbanovu a d. v o.

neděle   25. 5.  7.45 za Františka Crhu, manželku, Jana Horkého a celou rodinu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  18.  5.   9.30 za Farnost

středa  21.  5. 17.30 na úmysl dárce

sobota 24.  5. 15.00 Křižínkov za živé a zemřelé obyvatele obce

neděle  25.  5.   9.30 za Vlastu a Antonína Ráčkovi a jejich rodiče

za rodinu Suchomelovu, Poulovu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   18. 5.   8.00 za rodinu Urbanovu

čtvrtek  22.  5. 18.00 za Marii Babičkovu, bratra, dvoje rodiče, živé a + příbuzné 

neděle   25.  5. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 4.105 Kč, v Křoví 3.319 Kč, v KNV 652 Kč.

V úterý 20. května bude v 19.00 setkání Farní rady na faře v Deblíně.

Setkání dětí a rodičů před prvním svatým přijímáním se uskuteční ve středu 21. května v 17.30 v Křoví a v pátek 30. května v 18.00 v Deblíně.

V sobotu 24. května se uskuteční v 15.00 žehnání obnové kaple v Křižínkově.

Ve čtvrtek 29. května v 7.30 odjíždí autobus od školy na Petrov do Brna.

7. a 8. června se uskuteční víkend pro děti na faře v Kuřimské Nové Vsi.

V sobotu 28. června přijme kněžské svěcení Ing. Mgr. Jaroslav Sojka z Deblína.

V neděli 6. července bude v 15.00 primice v Deblíně Ing. Mgr. Jaroslava Sojky.

První svaté přijímání bude v neděli 1. 6. v Křoví a v neděli 15. 6. v Deblíně.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz