Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 21. do 28. září 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 22. 09. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 21. do 28. září 2014


Neděle 21. 9. 23. Neděle v mezidobí

Úterý   23. 9. Památka sv. Pia, kněze

Sobota 27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Neděle 28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  21. 9.   7.45 za zemřelé rodiče a sourozence Janíčkovi

úterý    23. 9. 18.00 za rodiče Koumalovy, syna a duše v očistci

pátek   26. 9. 18.00 za Miladu Sojkovu, rodiče Sojkovy, Kropáčkovy, syna Jaroslava a duše v očistci

sobota 27. 9.   7.45 za Pavla Koudelku, rodiče a rodinu Jebáčkovu

neděle 28. 9.   7.45 za manžele Borovičkovy, živou rodinu a Boží pomoc

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 21. 9.   9.30 za Farnost

středa 24. 9. 17.30 za rodiče Bartoškovy, syna Miloše, rodiče Šmerdovy, Hajných a jejich rodiče

neděle 28. 9.   9.30 za rodinu Soukupovu, Staňkovu a celou přízeň

za Františka Ráčka, rodiče, sourozence, rodinu Juřičkovu a přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 21. 9. 11.00 za rodinu Fialovu, Burianovu, Ladislava a Růženu Červinkovy, Jiřího Martince a jeho rodinu

čtvrtek25. 9. 18.00 za Bohumíra Bálku, manželku a jejich rodiče

neděle 21. 9. 11.00 za Vlastu Doležalovu, manžela, syna a rodiče

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 5.190 Kč, v Křoví 2.984 Kč, v KNV 1.855 Kč.

V neděli 21. září je pouť na Vranově u Brna. Odjezd autobusu z Deblína v 13.15.

Od 13. do 17. října budu na exerciciích ve Vranově u Brna. V případě pohřbu nebo zaopatření volejte Děkanský úřad v Tišnově. P. Jiří Buchta: 734 435 343.

V neděli 19. října bude při mši svaté sbírka na misie.

V neděli 12. října bude mše svatá na poděkování za úrodu.

V neděli 12. října bude poutní mše svatá k Panně Marii Růžencové na Prosatíně.

Výuka náboženství v Katově začíná ve čtvrtek 2. 10. a v Křoví v pátek 3. 10.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz