Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 2. do 9. listopadu 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 30. 10. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 2. do 9. listopadu 2014


Neděle   2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Úterý     4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle   9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    2. 11.   7.45 za zemřelé biskupy a kněze

pondělí  3. 11. 17.00 za rodiče Kovaříkovi, Markovi a zemřelou přízeň

úterý      4. 11.  17.00 za rodiče Moučkovi, vnučku, syna,Boží ochranu pro rodinu

pátek      7. 11. 16.30 adorace a příležitost k svátosti smíření

                          17.00 za rodinu Vítovu a Štětinovu

sobota    8. 11.   7.45 za Josefa Víta, celou rodinu a duše v očistci

neděle    9. 11.   7.45 za rodiče Juříčkovi, Jaroslava Sojky a duše v očistci

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   2. 11.   9.30 za všechny zemřelé

středa    5. 11. 17.30 za rodinu Velebovu, Knotkovu a duše v očistci

neděle   9. 11.   9.30 za Bedřicha a Marii Brůžičkovy, jejich rodiče a sourozence

za Stanislava Sysla, bratra a rodiče

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   2. 11. 11.00 na úmysl papeže

čtvrtek  6. 11. 17.00 za rodiče Staňkovi, Balákovi, Lacinovi, živé a + příbuzné

neděle   9. 11. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 3.799 Kč, v Křoví 2.135 Kč, v KNV 1.448 Kč.

Sčítání: Křoví 150, Deblín 130, Kuřimská Nová Ves 70, Žernůvka 70

Od 1. do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky za duše v očistci.

V pondělí a úterý 3. a 4. listopadu budu dopoledne navštěvovat nemocné.

Ve středu 5. listopadu v 18.00 bude pobožnost na hřbitově v Křoví.

Ve čtvrtek 6. listopadu v 18.00 je setkání členů živého růžence na faře vDeblíně.

Ve čtvrtek 6. listopadu v 18.00 bude pobožnost na hřbitově v KNV.

V sobotu 8. listopadu v 12.00 odjíždí autobus z Deblína na výlet do Hodonína.

V pondělí 17. listopadu v 9.00 bude mše svatá s biskupem Pavlem Posádem.

Církevní stolní kalendáře na rok 2015 můžete zakoupit za 60 Kč v sakristii.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz