Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 16. do 23. listopadu 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 15. 11. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 16. do 23. listopadu 2014


Neděle 16. 11. 33. Neděle v mezidobí

Pondělí17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Pátek    21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Sobota 22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Neděle 23. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  16. 11.   7.45 za Farnost

pondělí17. 11.   9.00 za P. Jaroslava Jašu

úterý    18. 11. 17.00 za zemřelé rodiče Trčkovy, Koumalovy a duše v očistci

pátek    21. 11. 17.00 za Jana Růdu, jeho rodiče, Boží pomoc,ochranu pro rodinu

sobota  22. 11.   7.45 za rodinu Sojkovu,Balákovu,Michlovu, Vyčítalovu,Vojtovu

neděle  23. 11.   7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu, duše v očistci a živou rodinu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 16. 11.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Piskovu a Dvořáčkovu

za živou a zemřelou rodinu Klusákovu, Mičánkovu a duše v očistci

středa 19. 11. 17.30 za Josefa a Leopoldinu Vondrákovy, jejich dceru Jiřinu

a celou živou a zemřelou rodinu

neděle 23. 11.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  16. 11. 11.00 za Josefa Karmazína, Michaelu a Moničku Richtigovy, rodinu Lacinovu, Škorpíkovu a všechny příbuzné

čtvrtek20. 11. 17.00 za zemřelou rodinu Lundovu a zemřelou přízeň

neděle 23. 11. 11.00 za zemřelého Miroslava Pestra, dvoje rodiče a rodinu Juránkovu

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 2.542 Kč, v Křoví 2.399 Kč, v KNV 1.594 Kč.

V neděli 16. listopadu po mši svaté se uskuteční prodej knih na faře v Deblíně.

V pondělí 17. listopadu v 9.00 bude mše svatá za P. Jaroslava Jašu.

V pátek 21. listopadu v 18.00 bude přednáška o historii na faře v Deblíně.

V sobotu 22. listopadu v 17.00 bude koncert v kostele v Křoví.

V neděli 23. listopadu v 19.00 bude setkání varhaníků na faře v KNV.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz