Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 23. do 30. listopadu 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 21. 11. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 23. do 30. listopadu 2014


Neděle 23. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

Neděle 30. 11. 1. Neděle adventní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  23. 11.   7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu, duše v očistci a živou rodinu

úterý    25. 11. 17.00 za Ladislava Juřička, rodinu Juřičkovu, Pavlíčkovu, zemřelou přízeň a Boží ochranu pro živou rodinu

pátek    28. 11. 17.00 za manžele Borovičkovy, duše v očistci a živou rodinu

sobota  29. 11.   7.45 za Josefa Kamlara, sourozence, jejich rodiče                        a Marii Burianovu

neděle  30. 11.   7.45 za rodinu Crhovu a Moučkovu, na poděkování

a za Boží ochranu pro živou rodinu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 23. 11.   9.30 za Farnost

středa 26. 11. 17.30 za Cyrila a Růženu Papouškovy, celou přízeň

a na úmysl dárce

neděle 30. 11.   9.30 za Jaroslava Veigla, jeho rodiče a rodiče Skulovy

za rodinu Minaříkovu, Skalníkovu a celou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  23. 11. 11.00 za zemřelého Miroslava Pestra, dvoje rodiče

a rodinu Juránkovu

čtvrtek 27. 11. 17.00 za Josefa a Alžbětu Sojkovy, živé a zemřelé příbuzné

neděle  30. 11. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 2.353 Kč, v Křoví 4.729 Kč, v KNV 1.987 Kč.

V neděli 23. listopadu v 19.00 bude setkání varhaníků na faře v KNV.

Ve středu 26. listopadu v 18.00 bude setkání rodičů a dětí v kostele v Křoví.

V pátek 28. listopadu v 17.00 bude setkání rodičů a dětí v kostele v Deblíně.

V sobotu 29. listopadu v 17.30 adventní koncert skupiny Hoří v v Křoví.

V neděli 30. listopadu bude představení dětí před 1. svatým přijímáním.

V neděli 30. listopadu bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz