Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 28. prosince 2014 do 4. ledna 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 27. 12. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 28. 12. 2014 do 4. 1. 2015

 

Neděle 28.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Čtvrtek   1.  1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Neděle    4.  1. Slavnost Zjevení Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 28.12.   7.45 za Farnost

středa 31.12.17.00 na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku

čtvrtek  1.  1.  7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Pestrovu, Hejtmánkovu, živou rodinu a duše v očistci

pátek     2.  1.17.00 za Františka a Klotyldu Sojkovy, celou rodinu a d. v o.

sobota   3.  1.   7.45 na úmysl dárce

neděle   4.  1.   7.45 za Stanislava Štěrbu a duše v očistci

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: v 6.00 a 15.00        sobota: v 6.00 a 10.30      neděle: v 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 28.12.  9.30 za rodinu Novotných, Bílkovu a Karla Bumbálka

čtvrtek  1.  1.  9.30 za rodinu Musilovu, Ráčkovu, syna, vnuka a Jiřího Doležala

neděle   4.  1.  9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 28.12. 11.00 za Jiřinu Papouškovou, celou živou a zemřelou rodinu

čtvrtek   1.  1. 11.00 volná intence

neděle    4.  1. 11.00 volná intence

 

 

Ve sbírce na se vybralo: Deblín 3.132 Kč Křoví 2.398 Kč KNV 2.036 Kč

V neděli 28. 12. při každé mši svaté obnova manželských slibů.

V neděli 28. 12. v 16.00 bude divadelní představení Jonáš v Deblíně.

V neděli 6. ledna bude při mši svaté požehnána voda, křída a kadidlo.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a bude odstraněna vánoční výzdoba.

12. ledna začíná liturgické mezidobí 2. ročním cyklem feriálního lekcionáře.

V České republice probíhá Tříkrálová sbírka Charity.

Děkujeme všem koledníkům a dárcům.

Požehnané a radostné svátky Kristova narození a Nový rok 2015.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz