Zpět na původní článek na webu

Kalendář na rok 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 19. 01. 2015  6. 1. - Tříkrálová sbírka

10. 1. - Vánoční koncert v Deblíně

  1. 2. - Novokněžské požehnání (P. Václav Hejč)

18. 2. - Popeleční středa

20. 2. - Přednáška Mgr. Jiřího Urbánka "Islám a kulturní krize Západu"

  8. 3. - Postní duchovní obnova (P. Antonín Krasucki)

22. 3. - Novokněžské požehnání (P. Martin Honig)

28. 3. - Diecézní setkání mládeže v Brně

14. 4. - Rekolekce v Deblíně

17. 4. - Víkendovka pro děti z farnosti Křoví v Kuřimské Nové Vsi

  1. 5. - Pěší pouť na Prosatín

10. 5. - Hody v Deblíně

16. 5. - Farní pouť

17. 5. - Pouť v Čížkách

23. 5. - Diecézní pouť ministrantů ve Vranově u Brna

29. 5. - Noc kostelů

  6. 6. - Diecézní pouť ve Slavonicích
 
  7. 6. - První svaté přijímání v Deblíně

13. 6. - Misijní pouť ve Vranově nad Dyjí

14. 6. - První svaté přijímání v Křoví

14. 6. - Pouť v Kuřimské Nové Vsi

20. 6. - Jáhenské svěcení v Brně

21. 6. - Farní den v Křoví

27. 6. - Kněžské svěcení v Brně

28. 6. - Farní den v Deblíně

28. 6. - Pouť v Křoví

  5. 7. - Pouť v Braníškově

  8. 7. - Katolická charismatická konference v Brně

  2. 8. - Pouť v Křižínkově

10. 8. - Farní tábor ve Zbraslavi

16. 8. - Pouť v Úsuší

29. 8. - Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

  6. 9. - Pouť v Katově

4. 10. - Pouť v Prosatíně

8. 10. - Rekolekce v Deblíně

17.10. - Národní eucharistický kongres v Brně

22.10. - Zahájení přípravy na svátost biřmování v Křoví

  8.11. - Novokněžské požehnání (P. Marek Coufal)

14.11. - Víkendovka pro děti z farnosti Křoví v Kuřimské Nové Vsi

17.11. - Výlet do divadla v Boleradicích

21.11. - Výlet do sklepa v Čejkovicích

29.11. - Představení dětí před 1. sv. přijímáním

  4.12. - Pouťní mše svatá v Deblíně (P. Josef Rybecký, děkan z Tišnova)

  6.12. - Adventní koncert v Deblíně (Muzica Animae z Velkých Pavlovic)

12.12. - Víkendovka pro děti z farnosti Deblín na Žernůvce

27.12. - Vánoční koncert v Křoví (Srdce ze Šakvic)

28.12. - Žehnání vína a ochutnávka na faře v Deblíně