Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 25. ledna do 1. února 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 23. 01. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 25. ledna do 1. února 2015


Neděle  25. 1. 3. neděle v mezidobí

Pondělí 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Středa   28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Sobota  31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze

Neděle    1. 2. 4. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  25.  1.   7.45 na společný úmysl

pátek    30.  1. 17.00 za rodinu Borkovcovu, Zavřelovu, živou rodinu,

Boží pomoc a ochranu

sobota  31.  1.   7.45 za Vlastimila Poledňu, syna, celou přízeň a duše v očistci

neděle     1.  2.  7.45 za rodinu Crhovu, Moučkovu, na poděkování

a za Boží pomoc pro živou rodinu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  25.  1.   9.30 za Farnost

středa  28.  1. 17.30 volná intence

neděle    1.  2.   9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za rodinu Ráboňovu a prarodiče Lichtenegelovi

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   25.  1. 11.00 za Oldřicha Jandu, dvoje rodiče, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek  29.  1. 17.00 za rodinu Sikorovu, Boží pomoc a ochranu

neděle     1.  2. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.518 Kč  Křoví 2.760 Kč  KNV 1.941 Kč

V neděli 1. února bude při mši svaté křest Ester Weiglové v Deblíně.

Ve čtvrtek 5. února bude setkání členů živého růžence na faře v Deblíně.

V pátek 6. února budu navštěvovat nemocné a udělovat svátost nemocných.

V neděli 8. února po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

Na Tříkrálové sbírce se vybralo v Křoví 20.278 Kč, v Křižínkově 6.340 Kč,

v Kuřimském Jestřabí 6.227 Kč, Kuřimské Nové Vsi 4.387 Kč.

V roce 2014 bylo ve farnosti Deblín: 12 křtů, 9 pohřbů a 1 svatba.

V roce 2014 bylo ve farnosti Křoví: 4 křty, 10 pohřbů a žádná svatba.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz