Zpět na původní článek na webu

Postní duchovní obnova

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 02. 2015Římskokatolická farnost Deblín Vás srdečně zve na


POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

 
 

Téma: rodina a eucharistie

 
 6. až 8. BŘEZNA 2015 V DEBLÍNĚ

 

Vede: P. Antonín Krasucki, dominikán z Olomouce


Pátek 6. 3.

16.00 příležitost k svátosti smíření

16.30 pobožnost křížové cesty

17.00 mše svatá a adorace

18.00 první postní přednáška na faře

 

Sobota 7. 3.

  7.45 mše svatá

  9.00 druhá postní přednáška na faře

10.30 třetí postní přednáška na faře

 

Neděle 8. 3.

  7.45 mše svatá v Deblíně

  9.30 mše svatá v Křoví

11.00 mše svatá v Kuřimské Nové Vsi

Při mši svaté bude příležitost ke svátosti smíření a bude se udělovat svátost nemocných. Změna programu vyhrazena.