Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 8. do 15. února 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 05. 02. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 8. do 15. února 2015

 

Neděle    8. 2. 5. neděle v mezidobí

Úterý    10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny

Středa   11. 2. Panny Marie Lurdské

Neděle  15. 2. 6. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    8.  2.   7.45 za Farnost

úterý    10.  2. 17.00 za Marii Mičánkovu, rodinu Mičánkovu, Marvánkovu a Kadlecovu

pátek    13.  2.17.00 za rodinu Antlovu a Mičánkovu, Boží pomoc a ochranu

sobota  14.  2.   7.45 za zemřelé rodiče Štěrbovy a jejich děti

neděle  15.  2.   7.45 za rodinu Sojkovu a prokázaná dobrodiní

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    8.  2.   9.30 za rodinu Ráčkovu, Vildomcovu a duše v očistci

za Josefa Holánka, rodiče, rodiče Ventrubovi a duše v očistci

středa  11.  2. 17.30 za Jiřinu Papouškovu, celou živou a zemřelou rodinu

neděle  15.  2.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     8.  2. 11.00 za Růženu Maškovu, živou a zemřelou rodinu

čtvrtek  12.  2. 17.00 za rodinu Štěrbovu, rodiče Balabánovi,

živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci

neděle   15.  2. 11.00 za rodinu Mičánkovu, Pestrovu a příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.050 Kč  Křoví 1.755 Kč  KNV 1.405 Kč

V neděli 8. února po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

V neděli 8. února bude při mši svaté pokřtěn Jakub Rafael Schild v KNV.

V neděli 15. února bude při mši svaté pokřtěna Marie Kateřina Sojková.

Ve středu 18. února se bude při mši svaté udělovat popelec.

V pátek 20. února bude v 18.00 přednáška Mgr. Jiřího Urbánka "Islám a kulturní krize západu" na faře v Deblíně.

V neděli 22. února bude při mši svaté sbírka Svatopetrský haléř.

V neděli 1. března bude sbírka na výměnu oken v kostele v Deblíně.

Od 6. do 8. března bude Postní duchovní obnova, vede P. Antonín Krasucki

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz