Zpět na původní článek na webu

Přehled velikonočních bohoslužeb od 29. března do 6. dubna 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 28. 03. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 29. 3. do 6. 4. 2015


Neděle   29.3. Květná neděle

Čtvrtek    2.4. Zelený čtvrtek

Pátek       3.4. Velký pátek (den přísného postu)

Sobota     4.4. Bílá sobota

Neděle     5.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   29.3.    7.45 za rodinu Ventrubovu, Rosovu, Boží pomoc a ochranu

úterý     31.3.  18.00 za uzdravení

             19.00 až 20.00 zpověď na faře (P. Marek Hlávka)                                 

čtvrtek    2.4.  19.00 za živou rodinu

pátek       3.4.  19.00 Velkopáteční obřady

sobota     4.4.  20.00  za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu a Brychtovu

neděle     5.4.    7.45 na poděkování za 50 let života

pondělí   6.4.    7.45 za rodinu Balákovu, Sojkovu, Michlovu, Vyčítalovu, Vojtovu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   29.3.   9.30  za Farnost

čtvrtek    2.4. 17.15 za Františka Ráčka, rodiče, sourozence, rodiče Juříčkovy,+přízeň

pátek       3.4. 17.15 Velkopáteční obřady

sobota     4.4. 18.00  za rodinu Papouškovu, Vondrákovu, živé a + příbuzné

neděle     5.4.   9.30  za rodiče Michalovy a syna, rodiče Štikovy a Františka Krupicu

za Bedřicha a Marii Brůžičkovy, jejich rodiče, Stanislava Sysla, jeho rodiče a bratra

pondělí   6.4.   9.30  na úmysl dárce

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   29.3. 11.00 za Františka Matouška, Františka Pestra, živou a + přízeň

neděle     5.4. 11.00 za Farnost

pondělí   6.4.11.00 za rodiče Pohankovy, Maškovy, nemocnou osobu, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.836 Kč Křoví 2.100 Kč KNV 1.653 Kč.

O Velikonocích bude na všech bohoslužbách sbírka na potřeby kostela.

V neděli 5. dubna po mši svaté bude žehnání velikonočních pokrmů.

V neděli 5. dubna bude při mši svaté křest Ester Lucie Weiglové v Deblíně.

Od 17. do 19. dubna bude víkendovka pro děti z farnosti Křoví. Přihlásit se můžete u pana faráře do 6. dubna. Kapacita je omezená, tak neváhejte!

 

Přeji požehnané velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.