Zpět na původní článek na webu

Letní křesťanský tábor

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 04. 2015 Kongregace Milosrdných sester sv. Františka pod ochranou svaté Rodiny vás zve na

LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR

Kdy:  9. až 15. srpna 2015

Kam: Zbraslav u Brna

Děti: 7 až 13 let

Cena: 1000,- Kč

Program: výlety, hry, koupání

Informace: P. Petr Papoušek

 PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR

ZBRASLAV u BRNA  9.8. až 15.8.2015

Věková kategorie tábora od 7 - 13 let

Přihlášku posílejte do 30. dubna 2015

 

Jméno dítěte:

 
 

Rodné číslo dítěte:

Přesná adresa rodičů nebo zákonných zástupců v době pobytu dítěte na táboře:

JMÉNO:

ADRESA:

TELEFON/ MOBIL:

MAILOVÁ ADRESA:

 

PODPIS RODIČŮ:


PŘÍJEZD NA TÁBOR:9.8.2015
mezi 13:00 a 15:00 hodinou.

DÍTĚ PŘIVEZOU RODIČE AUTEM                                            (OZNAČTE SVOU VARIANTU)

DÍTĚ PŘIJEDE JINÝM ZPŮSOBEM  


ODJEZD Z TÁBORA:
15. 8.2015 mezi 9:00 a 10:30 hodinou.

DÍTĚ ODVEZOU RODIČE AUTEM                                                (OZNAČTE SVOU VARIANTU)

DÍTĚ ODJEDE JINÝM ZPŮSOBEM  

__________________________________________________________


Pokud má Vaše dítě jakékoli zdravotní omezení, vrozené či získané onemocnění, uveďte, prosím jeho klinické projevy a lékařem doporučenou léčbu.

Pro případ potřeby uveďte číslo zdravotní pojišťovny:

 Veškeré pravidelně užívané léky dejte dítěti s sebou (označené jménem a dávkováním). Během pobytu na táboře je zajištěna pomoc a péče zdravotní sestry, s lékařskou pomocí budeme v kontaktu:

 

 
                            ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE:

ONEMOCNĚNÍ

PROJEVY

NÁZEV LÉKU

DÁVKOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEDENÍ TÁBORA:

(např. omezení v běhu?., nespavost? apod.)

Souhlasíme s případným zveřejňováním fotografií dítěte na webu farnosti nebo kongregace Milosrdných sester sv. Františka pod ochranou svaté Rodiny ANO  -  NE  

                    

Sestry svatého Františka:                                   

sestra Anna Olina Smolárová,      mobil: 733 755 851                                                                                                                      

sestra Pavlína Vlasta Sedláčková,     mobil: 733 755 850

Předbořice 51, 399 01 Milevsko
Mailová adresa: predborice @ frantiskanky.cz

 

Co s sebou:

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI

PRŮKAZ POJIŠŤOVNY

1.000,- ÚČASTNICKÝ POPLATEK = POBYT- ubytování a strava

VSTUPNÉ, výlet, táborové ODMĚNY-  případný přebytek vrátíme

POTŘEBNÉ LÉKY