Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. května 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 08. 05. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. května 2015

 

Neděle  10. 5. 6. Neděle velikonoční

Středa   13. 5. Panny Marie Fatimské

Neděle  17. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  10. 5. 11.00 Deblín hodová mše svatá za Farnost

úterý    12. 5. 18.00 za zemřelou rodinu Koumalovu, Marii Urbanovu, d. v o.

pátek    15. 5. 16.00 pohřební mše svatá za Davida Štěrbu

sobota 16. 5.  18.00 za rodinu Nehodovu a Klusákovu a duše v očistci

neděle  17. 5. 11.00 Čížky za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 10. 5.   9.30 za uzdravení

středa 13. 5. 17.30 mše svatá nebude

neděle 17. 5.   9.30 za rodinu Fikrovu, Urbánkovu, Káňovu a vnuka Aleška

za rodinu Flekovu, Kociánovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  10. 5. 11.00 za zemřelou rodinu Chmelíčkovu a zemřelou přízeň

čtvrtek 14. 5. 18.00 za P. Jana Podveského, rodinu Podveských a zemřelé kněze

neděle  17. 5.   8.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 7.068 Kč, Křoví 2.497 Kč, KNV 1.759 Kč

Ve středu 13. května je pouť Nový Jeruzalém v Novém Veselí.

Setkání dětí a rodičů před prvním svatým přijímáním bude ve středu                  20. května v 17.30 v Křoví a v pátek 15. května v 18.00 v Deblíně.

V sobotu 16. května jedeme na Farní pouť na Svatý Hostýn a Velehrad. Odjezd autobusu: 6.05 Katov, 6.10 Křižínkov, 6.15 Křoví, 6.30 Deblín.

V sobotu 23. května bude ministrantská pouť do Vranova u Brna. 

1. sv. přijímání bude v neděli 7. 6. v Deblíně v 11.00 a 14. 6. v Křoví v 9.30. 

Farnost pořádá Letní křesťanský tábor ve Zbraslavi u Brna 9. až 15.8.2015. Pro děti od 6. do 14. let. Cena 1000 Kč. Přihlaste se nejpozději do 10.5.2015.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616