Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 1. do 7. června 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 29. 05. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 1. do 7. června 2015


Neděle  31. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

Pondělí   1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka

Středa     3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Pátek      5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Neděle    7. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  31. 5.   7.45 za Farnost

úterý      2. 6. 18.00 za Josefa Víta, celou rodinu a duše v očistci

pátek      5. 6. 17.00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                       18.00 na poděkování a na úmysl dárce

sobota    6. 6.   7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu, duše v očistci a celou živou rodinu

neděle    7. 6. 11.00 za děti, které dnes poprvé přijmou Pána Ježíše, jejich rodiče, sourozence a kmotry

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 31. 5.   9.30 za Josefa Komínka, dvoje rodiče, jejich děti a duše v očistci

za rodiče Burešovy, dceru, rodiče Tvrzníkovy, dvě dcery a duše v očistci

středa   3. 6. 17.30 za Marii Šmídkovou, Josefa Šmídka a celou rodinu

neděle   7. 6.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu a Pískovu

za rodinu Suchomelovu, Poulovu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  31. 5. 11.00 za rodinu Pestrovu, Rubešovu a Kasalovu

čtvrtek   4. 6. 18.00 na úmysl dárce

neděle    7. 6. 11.00 za Františka Pestra, rodiče, rodiče Šustáčkovy a syna

 

Ve sbírce na Charitu se vybralo:Deblín 4.636 Kč Křoví 2.991 Kč KNV 1.786 Kč

V pondělí 1. června budu dopoledne navštěvovat nemocné v Deblíně.

Ve středu 3. června je setkání dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním v Křoví.

Ve čtvrtek 4. června v 18.00 setkání členů živého růžence na faře v Deblíně.

V pátek 5. června v 17.00 bude zpověď dětí, rodičů a kmotrů v Deblíně.

V sobotu 6. června v 11.00 v Deblíně chtějí uzavřít svátost manželství Alice Gelnarová a Ondřej Klusák, oba z Deblína. Překážky oznamte na faře.

V neděli 7. června bude sbírka na Národní eucharistický kongres.

1. sv. přijímání je v neděli 7. 6. v Deblíně v 11.00 a 14. 6. v Křoví v 9.30. 

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616