Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 30. srpna do 6. září 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 29. 08. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 30. srpna do 6. září 2015

 

Neděle  30. 8. 22. Neděle v mezidobí

Čtvrtek   3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Neděle    6. 9. 23. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 30. 8.   7.45 za rodiče Kadlecovy a příbuzné

úterý     1. 9. 18.00 za Jaroslava a Annu Lajcmanovy, syna Josefa,

rodinu Šancovu a duše v očistci

pátek     4. 9. 17.00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                      18.00 za rodinu Klusákovu a Nehodovu a duše v očistci

sobota   5. 9.    7.45 za Olgu Jabáčkovu, rodiče a bratra Františka Macháčka

neděle   6. 9.    7.45 za Farnost

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  30. 8.  9.30 za živou a + rodinu Skulovu, Černou, celou přízeň, d. v o.

za rodiče Klusákovy, 4 syny, 2 snachy, rodiče Melicharovy, 2 syny, Františka Vacíka

čtvrtek  3. 9. 17.30 za dar zdraví

neděle    6. 9.  9.30 KATOV za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  30. 8. 11.00 za Farnost

čtvrtek   3. 9. 18.30 za Jiřinu a Antonína Vondráškovi

neděle    6. 9. 11.00 za Růženu Maškovou, živou a zemřelou přízeň

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.409 Kč, Křoví 2.336 Kč, KNV 1.329 Kč

V neděli 30. srpna bude při každé mši svaté žehnání aktovek školákům.

V pátek 4. září budu dopoledne navštěvovat nemocné v Deblíně.

V pátek 4. září bude příležitost ke zpovědi před novým školní rokem.

V neděli 6. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

V neděli 13. září v 14.30 bude poutní mše svatá na Žernůvce.

Přihlášky do výuky náboženství si letos vyzvedněte ve škole. Učit se bude jako minulý rok. Ve středu v Deblíně, ve čtvrtek v Katově, v pátek v Křoví.

Kdo by měl zájem o svátost biřmování ve farnosti Křoví, tak se může v září přihlásit na přípravu. Pokud se najde aspoň 10 lidí, od října začne příprava. Přihlásit se může ročník narození 2000, tedy 15 let a starší.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616