Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 13. do 20. září 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 11. 09. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 13. do 20. září 2015


Neděle  13. 9. 24. Neděle v mezidobí

Pondělí 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže

Úterý    15. 9. Památka Panny Marie Bolestné

Neděle  20. 9. 24. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 13. 9.   7.45 za zemřelé rodiče a sourozence Janíčkovi a celou živou rodinu

úterý   15. 9. 18.00 mše svatá nebude

pátek  18. 9. 18.00 za rodinu Juříčkovu, Pavlíčkovu, Vítkovu a celou + přízeň

sobota19. 9.    7.45 mše svatá nebude

neděle 20. 9.   7.45 za rodinu Vítovu a Štětinovu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  13. 9.  9.30 za tetu Věru, jejich rodiče, tetu Mahičkovu a duše v očistci

čtvrtek17. 9. 17.30 mše svatá nebude

neděle  20. 9.  9.30 za rodinu Midrlovu a Domesovu, živou a + přízeň a d. v o.

za rodinu Nekvapilovu a syna Miloše, rodinu Hladíkovu a Gruntovu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  13. 9. 11.00 za rodinu Burianovu, Fialovu, Martincovu

čtvrtek 17. 9. 18.30 mše svatá nebude

neděle  20. 9. 11.00 za rodiče Grošofovy a Jaškovy

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.800 Kč, Křoví 2.755 Kč, KNV 1.735 Kč

V neděli 13. září bude pokřtěna Kateřina Marie Halalová z Katova.

V neděli 13. září v 14.30 bude poutní mše svatá na Žernůvce. Celebruje        P. Cyril Josef Komosný, novokněz z Dolních Bojanovic. Bohoslužbu doprovodí Tišnovská schóla. Odpoledne zpříjemní cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic. Můžete také shlédnout výstavu s názvem Doteky víry.

Přihlášky do výuky náboženství si letos vyzvedněte ve škole. Učit se bude jako minulý rok. Ve středu v Deblíně, ve čtvrtek v Katově, v pátek v Křoví.

Od 13. do 19. září budu na exerciciích ve Vranově u Brna. V případě pohřbu nebo zaopatření volejte Děkanský úřad v Tišnově. Kontakt: děkan P. Josef Rybecký, mobil 776 765 401.

Kdo by měl zájem o svátost biřmování ve farnosti Křoví, ať si do 20. září vyzvedne přihlášku v sakristii.  Příprava na svátost biřmování začne od října. Přihlásit se může ročník narození 2000, tedy 15 let a starší.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616