Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. října 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 17. 10. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. října 2015


Neděle  18. 10. 29. Neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)

Čtvrtek 22. 10. Památka sv. Jana Pavla II, papeže

Neděle  25. 10. 30. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   18. 10.   7.45 za Farnost

pondělí 19. 10. 15.00 pohřební mše svatá za Antonii Sojkovou

úterý     20. 10. 18.00 za rodinu Zelinkovu, Balánovu a Foltovu

pátek     23. 10.18.00 za zemřelé rodiče Pavlu a Františka Juříčkovy

sobota   24. 10.   7.45 za Bohumila Krátkého, živou a zemřelou rodinu

neděle   25. 10.   7.45 za rodiče Knoflíčkovy, Juračkovy, celou živou a + rodinu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  18. 10.  9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu a Hanákovu

čtvrtek 22. 10. 17.30 za Stanislava a Marii Koukolovy

neděle  25. 10.   9.30 za rodinu Klusákovu, syna Jaroslava, rodinu Stojanovu, Balabánovu, Střeštíkovu, Minaříkovu a Růžičkovu

za rodinu Havelkovu, Vitulovu, nemocnou osobu, manžele Křistelovy, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  18. 10. 11.00 za rodinu Danielovu, Žákovu, celou živou a + přízeň

čtvrtek 22. 10. 16.00 za Františka Pestra, dvoje rodiče a sourozence

neděle  25. 10. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.478 Kč, Křoví 2.069 Kč, KNV 1.386 Kč

V neděli 18. října je den modliteb za misie a při mši svaté sbírka na misie.

V pondělí 19. října budu dopoledne v Deblíně navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek 22. října bude po mši svaté v Křoví setkání biřmovovanců.

V neděli 25. října bude při mši svaté v Kuřimské Nové Vsi křest dítěte.

Od 13. do 15. listopadu je víkend pro děti na faře v Kuřimské Nové Vsi. Můžete se přihlásit nejpozději do 30. října.

V úterý 17. listopadu bude výlet do divadla v Boleradicích. Cena 250 Kč. Můžete se přihlásit nejpozději do příští neděle 25. října.

V sobotu 21. listopadu bude výlet do sklepa v Čejkovicích. Cena 350 Kč. Můžete se přihlásit nejpozději do 30. října.

Církevní stolní kalendáře na rok 2016 můžete zakoupit za 60 Kč v sakristii.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616