Zpět na původní článek na webu

Zahájen Svatý rok milosrdenství

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 12. 2015SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
K ZAHÁJENÍ SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ

Milé sestry, milí bratři,

v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o ?bránu Milo­srdenství, a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a do­dává naději.?

Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále, ale i v dalších významných svatyních. V naší diecézi bude těchto bran celkem pět.

Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových sadech v 9 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři brány v diecézi, a to:

v kostele sv. Anny v Žarošicích
(obřad otevření Svaté brány proběhne ve středu 16. prosince v 18 hodin)

v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
(obřad otevření Svaté brány proběhne v pátek 18. prosince v 18 hodin)

v kostele sv. Kříže ve Znojmě
(obřad otevření Svaté brány proběhne v sobotu 19. prosince v 10 hodin)

a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou
(obřad otevření Svaté brány proběhne v neděli 20. prosince v 9 hodin)

Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Ve jmenovaných kostelích bude posílena zpovědní služba, protože po splnění obvyklých podmínek je zde možné celoročně získávat plnomocné odpustky.

Řadu aktivit nabízejí také otcové pallotini, kteří působí u kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích a jejichž posláním je šíření úcty k Božímu milosrdenství. Jsou také iniciátory pro­jektu Nikodémova noc, který již překročil hranice České republiky (www.nikodemovanoc.cz).

Milé sestry, milí bratři,

Svatý rok milosrdenství, který se před námi otevírá, je naší velkou šancí. Nebojme se prosit Boha a nebojme se očekávat zázrak proměny našeho života. Zázrak, který z nás sejme okovy a pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla. Zázrak, který zasype propasti mezi mnou a Bohem, zboří zdi mezi mnou a druhými, a který mně umožní lépe přijímat a naplňovat mé poslání, ať už je jakékoliv.

Nebojme se Bohu říct: Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím podle své vůle. A on do našich nejistot, obav a strachu vstoupí se svou láskou a odpuštěním. Závislost na něm ? na rozdíl od jakýchkoliv jiných závislostí, které člověka dne zotročují ? vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí.

Vybízím vás proto všechny k poutím ke Svatým branám a věřím, že se Svatý rok milosrdenství může stát velkou příležitostí a velkým darem pro každého z nás i pro celou naši diecézi.

K požehanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze srdce žehnám.

Váš biskup Vojtěch


Informace o aktivitách v rámci diecéze budou zveřejňovány
na internetových stránkách brněnského biskupství v rubrice Rok milosrdenství.