Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 13. do 20. března 2016

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 11. 03. 2016Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 13. do 20. března 2016


Neděle  13. 3. 5. Neděle postní (výroční den zvolení papeže Františka)

Sobota  19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie (doporučený svátek)

Neděle  20. 3. Květná neděle

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   13. 3.   7.45 za Farnost

úterý     15. 3. 17.00 za Jaroslava Sojku, rodinu Sojkovu, Juříčkovu a Jebáčkovu

pátek     18. 3.17.00 za Helenu a Antonína Staňkovy, syna Karla, vnučku Karolínu a celou zemřelou přízeň

sobota   19. 3.   7.45 za rodinu Juříčkovu, Žákovu, Zdenka Pokorného a Boží ochranu pro živou rodinu

neděle   20. 3.   7.45 za Josefa Sojku, dvě manželky, syny Josefa, Jaroslava, Karla, manželku Miladu a celou zemřelou přízeň

úterý     22. 3. 18.00 až 19.00 svátost smíření na faře (P. Marek Hlávka)

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  13. 3.   9.30 za P. Josefa Ráčka a Rudolfa Bartoška

za rodinu Klusákovu a syna Jaroslava, rodinu Stojanovovu, Minaříkovu, Střeštíkovu, Balabánovu a Růžičkovu

středa  16. 3. 17.00 až 18.00 svátost smíření v kostele (P. Karel Doležel)

17.30 za P. Blažeje Ráčka, Josefa Bartoška, rodiče, rodiče Kavalcovy a syna

neděle  20. 3.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  13. 3. 11.00 za Vladislava Bahenského, dceru Růženku, dvoje rodiče, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek 17. 3. 17.00 až 18.00 svátost smíření na faře (P. Karel Doležel)

17.00 za zemřelé rodiče Maškovy, Pohankovy a celou zemřelou přízeň

neděle  20. 3. 11.00 za Josefa Maloně, rodiče Knoflíčkovy, Jaroslava Laciny, rodiče a celou přízeň

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 7.124 Kč, Křoví 3.040 Kč, KNV 2.332 Kč

V neděli 13. března je po mši svaté v KNV křest Zdenka Josefa Urbánka z Katova.

V neděli 13. března povedou křížovou cestu v Deblíně a Křoví děti.

V pondělí 14. března budu navštěvovat nemocné v Deblíně.

V sobotu 19. března je Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.15 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616