Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 24. do 31. července 2016

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 22. 07. 2016   Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves        

Přehled bohoslužeb od 24. do 31. července 2016


Neděle  24. 7. 17. Neděle v mezidobí

Pondělí 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

Úterý    26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Středa   27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů

Pátek     29. 7. Památka sv. Marty

Neděle  31. 7. 18. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 24. 7.   7.45 za Boženu a Vlastimila Urbana, rodiče Kadlecovy, Urbanovy, živou rodinu

úterý   26. 7. 18.00 za Oldřicha Kloudu, rodinu Kropáčkovu a Kloudovu

pátek  29. 7. 18.00 za rodinu Borkovcovu, Zavřelovu a duše v očistci

sobota30. 7.   7.45 za Josefa Víta, celou rodinu a duše v očistci

neděle31. 7.   7.45 za Farnost

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   24. 7.   9.30 za rodinu Havelkovu, Vitulovu, manžele Křistelovi,

živou a zemřelou přízeň

čtvrtek  28. 7. 17.30 za nemocnou osobu

neděle   31. 7.   9.30 Křižínkov za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  24. 7.  11.00 za rodinu Pestrovu, Jaškovu, Josefa a Marii Pestrovi

čtvrtek 28. 7.  19.00 za rodiče Pohankovy a Maškovy, živé a zemřelé příbuzné

neděle  31. 7.  11.00 za Alžbětu a Josefa Sojkovy, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.507 Kč, Křoví 2.440 Kč, KNV 1.470 Kč

V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

Oldřich Chocholáč získal na Katolické univerzitě v Lublinu licenciát kanonického práva.

Tomáš Koumal byl ustanoven farářem u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

Mgr. Ing. Jaroslav Sojka byl ustanoven administrátorem ve farnosti Vranovice

a excurrendo administrátorem ve farnostech Ivaň a Pouzdřany.

Mgr. Miroslav Dibelka, SDB, byl ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti Deblín pro Domov sv. Alžběty na Žernůvce.

Mgr. Karel Doležel, SDB, byl ustanoven do farnosti Moravské Budějovice.

Přeji požehnaný čas letních prázdnin a dovolených. Požehnaný odpočinek.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616