Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 7. do 14. srpna 2016

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 05. 08. 2016Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves                  

Přehled bohoslužeb od 7. do 14. srpna 2016


Neděle    7. 8. 19. Neděle v mezidobí

Pondělí   8. 8. Památka sv. Dominika, kněze

Úterý      9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

Středa   10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Čtvrtek 11. 8. Památka sv. Kláry, panny

Neděle  14. 8. 20. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   7. 8.   7.45 za rodiče Horňanských, bratra Josefa a manželku, sestru Boženu a manžela

úterý     9. 8. 18.00 mše svatá nebude

pátek  12. 8. 18.00 za Antonína a Helenu Staňkovy, syna Karla, vnučku Karolínu a celou přízeň

sobota13. 8.  18.00 za Aloise Dvořáka, zemřelou přízeň a duše v očistci

neděle 14. 8. 11.00 Úsuší za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle     7. 8.   9.30 za Emilii a Josefa Karmazínovi,Františku a Jana Bartoškovi

za manžele Staňkovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

čtvrtek  11. 8. 17.30 mše svatá nebude

neděle   14. 8.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    7. 8.  11.00 za Marii a Miloslava Jaškovi

čtvrtek 11. 8.  19.00 mše svatá nebude

neděle  14. 8.    8.00 za Františka Balabána, rodiče, rodinu Danielovu

a Šmerdovu, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.950 Kč, Křižínkov 5.941 Kč, KNV 1.124 Kč

V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

Ve čtvrtek 4. srpna je setkání členů živého růžence na faře v Deblíně.

V pátek 5. srpna budu dopoledne navštěvovat nemocné v Deblíně.

V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

Mgr. Karel Doležel, SDB, byl ustanoven do farnosti Moravské Budějovice.

Mgr. Miroslav Dibelka, SDB, byl ustanoven výpomocným duchovním

ve farnosti Deblín pro Domov sv. Alžběty na Žernůvce.

Přeji požehnaný čas letních prázdnin a dovolených. Požehnaný odpočinek.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616