Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 1. do 6. listopadu 2016

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 27. 10. 2016Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 1. do 6. listopadu 2016


Neděle  30. 10. 31. Neděle v mezidobí

Úterý       1. 11. Slavnost Všech svatých (doporučený svátek)

Středa      2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Pátek       4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle     6. 11. 32. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 30. 10.  7.45 za Marii a Aloise Dvořákovy, dvoje rodiče, sourozence, celou živou a + rodinu

úterý    1. 11. 19.00 za Marii a Jiřího Maškovy a zemřelou přízeň

středa   2. 11. 19.00 na úmysl papeže

čtvrtek 3. 11. 17.00 za Jiřinu Papouškovu a zemřelou přízeň

pátek    4. 11. 16.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                       17.00 za Františka a Marii Rémanovy

sobota  5. 11.   7.45 za Josefa Víta, celou rodinu a duše v očistci

neděle   6. 11.  7.45 za zemřelé rodiče Jana a Růženu Zelených a jejich děti

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  30.10.   9.30 za biřmovance

úterý      1.11. 17.30 za Farnost

středa     2.11. 17.30 za zemřelé biskupy a kněze

neděle    6.11. 11.00 za Jaroslava Veigla, jeho rodiče a rodiče Skulovy

za manžele Staňkovy, jejich rodiče, syna, J. Sádovského a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  30.10. 11.00 mše svatá nebude

úterý      1.11. 16.00 za Farnost

středa     2.11. 16.00 za všechny zemřelé

neděle    6.11. 11.00 za Františka Pestra, Františka Matouška, živé a + příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 6.916 Kč, Křoví 6.369 Kč, KNV 2.285 Kč

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Ve středu 2. listopadu bude po každé mši svaté pobožnost na hřbitově.

Ve čtvrtek 3. listopadu je setkání členů živého růžence v kostele v Deblíně.

V neděli 6. listopadu bude pravidelná měsíční sbírka na potřeby kostela.

V pátek 11. listopadu přijede olympijský kaplan P. Oldřich Chocholáč.

V pátek 18. listopadu bude setkání varhaníků v 19.00 na faře v Deblíně.

V neděli 20. 11. bude při mši svaté sbírka na rodinu Kovářovu ze Žernůvky.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616