Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 20. do 27. listopadu 2016

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 17. 11. 2016Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 20. do 27. listopadu 2016

 

Neděle   20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

Úterý     22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek  24. 11. Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků

Neděle   27. 11. 1. Neděle adventní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 20. 11.   7.45 za Farnost

úterý   22. 11. 17.00 za Ladislava Juříčka, sourozence, dvoje rodiče,

Františka Pavlíčka a zemřelou přízeň

pátek  25. 11. 17.00 za manžele Borovičkovy, živou rodinu a duše v očistci

sobota26. 11.   7.45 na Josefa Kamlara a celou zemřelou rodinu

neděle 27. 11.  7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu, živou rodinu a duše v očistci

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  20.11.   9.30 za rodinu Urbánkovu, Voborných, dva syny a d. v o.

za Marii a Bedřicha Brůžičkovy, jejich rodiče, Stanislava Sysla, bratra,

jejich rodiče a duše v očistci

čtvrtek 24.11. 17.30 za Jiřího Doležala, rodiče a duše v očistci

neděle  27.11.   9.30 za rodinu Midrlovu, Domesovu, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  20.11. 11.00 za rodiče Flekovy a Večeřovy a příbuzné

čtvrtek 24.11. 16.00 za zemřelou rodinu Lundovu

neděle  27.11. 11.00 za Miroslava Pestra, sourozence a dvoje rodiče

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.735 Kč, Křoví 2.271 Kč, KNV 1.264 Kč

V neděli 20. listopadu bude představení dětí před 1. svatým přijímáním.

V neděli 20. 11. bude při mši svaté sbírka na rodinu Kovářovu ze Žernůvky.

V neděli 20. 11. v 16.00 je setkání Farní a ekonomické rady na faře v Křoví.

Od 25. do 27. prosince bude přes víkend schóla z Bigi Brno na faře v Deblíně.

V sobotu 26. 11. v 18.00 bude koncert schóly Bigi z Brna v kostele v Křoví.

V neděli 27. listopadu bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

Dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

Od 2. do 4. prosince je víkend pro děti a mládež na faře v Deblíně.

Církevní stolní kalendáře na rok 2017 můžete zakoupit za 60 Kč v sakristii.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616