Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 25. 12. 2016 do 1. 1. 2017

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 20. 12. 2016Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 25. 12. 2016 do 1. 1. 2017


Neděle   25. 12. Slavnost Narození Páně

Pondělí  26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Úterý     27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Středa   28. 12. Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

Pátek     30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Neděle     1.   1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  25. 12. 7.45 za manžela, syna, živou a zemřelou přízeň

pondělí 26.12. 7.45 za všechny pokřtěné děti

úterý    27.12.17.00 za rodiny

pátek   30. 12.17.00 za živou a zemřelou rodinu Kamlarovu, Sovovu a d. v o.

sobota 31. 12.17.00 na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku

neděle    1.  1.  7.45 za Farnost

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  25.12.   9.30 za rodinu Bartoškovu, Vladimíra Flory a zemřelou rodinu

za rodiče Urbánkovy, Urbanovy, Buškovy a duše v očistci

pondělí 26.12.  9.30 za rodinu Bílkovu, Novotných, Karla Bumbálka

za Františka a Marii Staňkovy a duše v očistci

čtvrtek 29.12. 17.30 mše svatá nebude

neděle    1.  1.   9.30 za rodinu Musilovu, Ráčkovu, syna, vnuka a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  25.12. 11.00 za Farnost

pondělí 26.12.11.00 za rodinu Slezákovu a Pálenských

čtvrtek 29.12. 16.00 mše svatá nebude

neděle    1.  1. 11.00 na poděkování

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.889 Kč, Křoví 2.442 Kč, KNV 5.517 Kč

V úterý 27. prosince bude v 17.00 žehnání vína při mši svaté v Deblíně.

V pátek 30. prosince bude při mši svaté obnova manželských slibů.

V pátek 30. prosince bude v 18.00 vánoční koncert v kostele v Deblíně.

V pátek 6. ledna bude při mši svaté požehnána voda, křída a kadidlo.

V roce 2016 bylo ve farnosti Deblín: 15 křtů, 13 pohřbů a 1 svatba.

V roce 2016 bylo ve farnosti Křoví: 7 křtů, 4 pohřby a žádná svatba.

Přeji všem farníkům požehnané  svátky Kristova narození a Nový rok 2017.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616