Zpět na původní článek na webu

Kalendář na rok 2017

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 31. 12. 2016  6. 1. - Tříkrálová sbírka

15. 1. - Novokněžské požehnání (P. Tomáš Žižkovský)

  1. 3. - Popeleční středa

  4. 3. - Postní duchovní obnova (P. Vojtěch Šíma)

11. 3. - Výlet do Velkých Pavlovic

21. 3. - Děkanská vizitace farnosti

  2. 4. - Pastorační návštěva v Křoví (Mons. Vojtěch Cikrle)

  8. 4. - Diecézní setkání mládeže v Brně

21. 4. - Víkendovka pro děti na faře v Březí

  1. 5. - Pěší pouť na Prosatín

  6. 5. - Ministranský den v Olomouci

  7. 5. - Hody v Deblíně

13. 5. - Farní pouť na Svatou Horu a do Klokot

21. 5. - Pouť v Čížkách (P. Miroslav Dibelka)

  4. 6. - Návštěva biskupského vikáře (P. Pavel Kafka)

  9. 6. - Noc kostelů v Deblíně

11. 6. - První svaté přijímání v Křoví

11. 6. - Pouť v Kuřimské Nové Vsi (P. Jaroslav Rychlý)

18. 6. - První svaté přijímání v Deblíně

24. 6. - Jáhenské a kněžské svěcení v Brně

25. 6. - První svaté přijímání ve Svatoslavi

  2. 7. - Pouť v Křoví (P. Jaroslav Rychlý)

  2. 7. - Pouť na Braníškově

  5. 7. - Charismatická konference v Brně

15. 7. - Kněžská pouť v Kostelním Vydří

30. 7. - Pouť v Křižínkově

  7. 8. - Farní tábor ve Starči

13. 8. - Pouť na Úsuší

15. 8. - Celostátní setkání mlládeže v Olomouci

  2. 9. - Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

  3. 9. - Pouť v Katově

13. 9. - Národní pouť do Fatimy

17. 9. - Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří na Žernůvce

1. 10. - Pouť na Prosatíně

7. 10. - Farní pouť do Koclířova

8. 10. - Poděkování za úrodu v Deblíně a Křoví

21.10. -
Víkendovka pro děti v Deblíně

29.10. -
Novokněžské požehnání (P. Ladislav Bublán)

18.11. -
Víkendovka pro mládež ve Velkém Újezdě

23.11. - Setkání varhaníků v Níhově

28.11. - Mše svatá za misie (P. Marek Dunda)

3. 12. - Adventní koncert v Křoví

6. 12. - Pouť v Deblíně (P. Jan Klíma)

17.12. - Mše svatá za misie (jáhen Ladislav Kinc)

  7.  1. - Vánoční koncert v Deblíně