Zpět na původní článek na webu

Tříkrálová sbírka 2017

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 02. 2017Tříkrálová sbírka 2017


Deblín                                34.054 Kč

Úsuší a Čížky                       4.050 Kč

Žernůvka, Nelepeč               4.622 Kč

Žernůvka DD                        4.779 Kč


Oblastní charita Tišnov tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.