Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 5. do 12. března 2017

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 02. 03. 2017Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 5. do 12. března 2017

Neděle     5. 3. 1. Neděle postní

Neděle   12. 3. 2. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    5.  3.  7.45 za Farnost

úterý      7.  3.17.00 na úmysl dárce

pátek   10.  3. 17.00 za Zdeňka Kovaříka, dvoje rodiče a zemřelou přízeň

sobota 11.  3.   7.45 za Jiřinu Koudelkovu, manžela a celou živou a + rodinu

neděle  12.  3.  7.45 za Josefa Sojku, dvě manželky, syny Josefa,

Karla a manželku Miladu, Jaroslava a manželku Bohumilu a celou + přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    5.  3.   9.30 za rodinu Kadlecovu, Nekvapilovu, Podsedkovu a d. v o.

za rodinu Jaškovu, Ficovu, Němcovu, vnuka a duše v očistci

čtvrtek   9.  3. 17.30 volná intence

neděle  12.  3.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    5.  3. 11.00 za Františka Jaška, manželku, syna Josefa, dvoje rodiče

čtvrtek   9.  3. 16.00 volná intence

neděle  12.  3. 11.00 za rodiče Knoflíčkovy, Josefa Maloňe a celou přízeň

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.890 Kč, Křoví 6.307 Kč, KNV 2.575 Kč

V neděli 5. března bude sbírka v Deblíně na výměnu oken v kostele.

V neděli 5. března se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných.

V neděli 5. března bude v 15.30 společenství manželů na faře v Deblíně.

V pondělí 6. března budu navštěvovat nemocné v Deblíně.

V sobotu 11. března se uskuteční výlet do ve Velkých Pavlovicích. Odjezd autobusu z Deblína ve 12.00 a z Křoví v 12.12. V ceně je doprava, společná večeře a degustace vína od firmy Mikulica z Velkých Pavlovic.

V úterý 21. března v 9.00 bude děkanská vizitace v Deblíně a Křoví.

V době postní je zakázáno zdobit oltář květinami.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.30 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616