Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 19. do 26. března 2017

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 25. 03. 2017Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 19. do 26. března 2017


Neděle   19. 3. 3. Neděle postní

Pondělí  20. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Sobota   25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

Neděle   26. 3. 4. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  19.  3.  7.45 za rodiče Horňanských, syna Josefa, manželku Františku, dceru Boženu, manžela Františka

pondělí 20. 3. 17.00 za Josefa Fasoru, Josefa Šišky a Josefa Šindara

úterý    21.  3. 17.00 za rodiče Sojkovy, syna, vnučku a Boží ochranu pro rodinu

pátek   24.  3. 17.00 za Josefa Víta, celou rodinu a duše v očistci

sobota 25.  3.   7.45 za Jana Štěrbu, rodiče, sourozence, živou rodinu Štěrbovu a Weiglovu

neděle  26.  3.  7.45 za živou a zemřelou rodinu Kolářovu a Horákovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  19.  3.   9.30 za Josefa a Marii Šmidkovy, jejich rodiče, živou

a zemřelou přízeň a duše v očistci

čtvrtek 23.  3. 17.30 za Josefa Bartoška, dvoje rodiče, rodiče Kavalcovy, syna a Blažeje Ráčka

neděle  26.  3.   9.30 za rodinu Flekovu, Kociánovu, živou a + přízeň a d. v o.

za rodinu Klusákovu, syna Jaroslava, rodinu Minaříkovu, Stojanovu, Střeštíkovu, Balabánovu, Růžičkovu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  19.  3. 11.00 za Farnost

čtvrtek 23.  3. 16.00 za rodinu Staňkovu, Balákovu, Lacinovu, živé a + příbuzné

neděle  26.  3. 11.00 za Marii Babičkovu a celou rodinu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.345 Kč, Křoví 1.962 Kč, KNV 1.181 Kč

V úterý 21. března v 9.00 bude děkanská vizitace v Deblíně a Křoví.

V pátek 24. března bude v 18.00 společenství mládeže na faře v Deblíně.

V neděli 2. dubna bude sbírka v Deblíně na výměnu oken v kostele.

V neděli 2. dubna přijede na pastorační návštěvu do Křoví biskup Vojtěch.

V neděli 2. dubna bude v 15.30 společenství manželů na faře v Tišnově.

V sobotu 8. dubna bude Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.

Křížovou cestu v Deblíně povedou rodiny, ženy, děti a mládež a muži.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.30 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616