Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 18. do 30. června 2017

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 17. 06. 2017Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 18. do 30. června 2017

 

Neděle   18. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

Středa   21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Pátek    23. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota  24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Neděle   25. 6. 12. Neděle v mezidobí

Středa    28. 6. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Čtvrtek  29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   18.  6. 11.00 za děti, které poprvé přijmou eucharistii

úterý     20.  6. 18.00 za Jana Růdu,jeho rodiče,Boží pomoc a ochranu pro rodinu

pátek     23.  6. 18.00 za Vlastimila Pavlíčka,dvoje rodiče,celou zemřelou přízeň

sobota   24.  6. 16.00 na úmysl dárce na Žernůvce

neděle   25.  6.   7.45 za rodinu Steinhauserovu, Gruberovu a celou přízeň

úterý     27.  6. 18.00 za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče, Františka Pavlíčka

a na poděkování a Boží ochranu do dalších let

pátek     30.  6. 18.00 za Vlastislava Sojky, Boží pomoc a ochranu pro rodinu

sobota     1.  7.   7.45 mše svatá nebude

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   18.  6.   9.30 za rodinu Suchomelovu, Poulovu a duše v očistci

za rodinu Flekovu, Lacinovu, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek  22.  6. 17.30 za Bohumíra Bálku, manželku a jejich rodiče

neděle   25.  6.   9.30 za Bohuslava Damborského a rodiče

za Jana Hrabala, rodiče a bratra

čtvrtek  29.  6. 17.30 za Vlastu Doležalovu, manžela, syna a rodiče

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   18.  6. 11.15 za Marii Jaškovu, manžela Františka, syna Josefa,

dvoje rodiče

čtvrtek  22.  6. 16.00 za zemřelou Růženu Sikorovu, Boží ochranu pro manžela, živé a zemřelé příbuzné

neděle   25.  6. 11.15 za Františka Balabána, rodiče, rodinu Danielovu, Šmerdovu, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek  29.  6. 16.00 za zemřelou Růženu Sikorovu, Boží ochranu pro manžela, živé a zemřelé příbuzné


Ve sbírce do Fondu na podporu kněží a pastoraci se vybralo:

Deblín 12.625 Kč, Kuřimská Nová Ves 7.225 Kč, Žernůvka 7.000 Kč

Dohromady farnost Deblín 26.850 Kč a farnost Křoví 9.593 Kč.

V neděli 18. června v 11.00 bude první svaté přijímání v Deblíně.

V pondělí 19. června bude brigáda od 9.00 a odpoledne od 16.00. Prosíme muže, aby si udělali čas a přišli pomoci. Od 19. do 30. června bude kostel v Deblíně uzavřen na výměnu oken v lodi. Mše svaté budou na faře.

V pátek 23. června po mši svaté bude adorace za bohoslovce na faře v Deblíně.

V sobotu 24. června v 9.00 bude jáhenské a kněžské svěcení v Brně.

V sobotu 24. června v 16.00 bude pokřtěn Yakup Savran na Žernůvce.

Mší svatou na Žernůvce poděkuji za 17 let kněžství.

V neděli 25. června bude sbírka na bohoslovce.

V neděli 25. června v 16.00 bude Farní den na farní zahradě v Křoví.

V pátek 30. června v 19.00 bude koncert skupiny Žalozpěv v kostele v Křoví.

V neděli 2. července v 9.30 bude poutní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Křoví. Poutní mši svatou bude sloužit P. Jaroslav Rychlý.

V neděli 2. července v 11.00 bude poutní mše svatá na Braníškově.

Od 1. června do 31. října můžeš hrát poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Putuj a objevuj, poznávej bohatství diecéze, získej klíče k pokladům, navštiv aspoň devět míst a vyhraj některou z cen. Cestovní kartu a mapu najdeš na: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Jeden z pokladů je také v naší farnosti v Kuřimské Nové Vsi.

Od 5. do 9. července bude Katolická charismatická konference v Brně.

V měsíci červnu ve čtvrtek a v neděli po mši svaté si můžete rozebrat knihy na faře v Kuřimské Nové Vsi. Finančním příspěvkem podpoříte opravu kostela a fary v Kuřimské Nové Vsi.

Celostátní setkání mládeže bude 15. ? 20. srpna 2017 v Olomouci. Mládež pojede z farnosti společně. Pokud máš zájem, přihlas se u svého faráře nebo na: www.olomouc2017.signaly.cz.