Zpět na původní článek na webu

Knihy na faře v Kuřimské Nové Vsi

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 06. 2017V měsíci srpnu si můžete vždy po mši svaté
ve čtvrtek po 19.00 a v neděli po 12.00
rozebrat knihy na faře v Kuřimské Nové Vsi.
Jsou to knihy po kněžích, kteří zde působili
P. Podveský, P. Jaša, P. Stejskal.
Finančním příspěvkem podpoříte
opravu fary v Kuřimské Nové Vsi.