Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 1. do 8. října 2017

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 30. 09. 2017Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 1. do 8. října 2017

 

Neděle  1.10. 26. Neděle v mezidobí

Pondělí 2.10. Památka svatých andělů strážných

Středa   4.10. Památka sv. Františka z Assisi

Sobota  7.10. Památka Panny Marie Růžencové

Neděle  8.10. 27. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   1.10.   7.45 za Farnost

pondělí 2.10. 18.00 za rodinu Ondrovu, Bednářovu, Juříčkovu

a Boží pomoc pro rodinu

pátek    6.10. 17.00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

18.00 za Zdeňku a Jaroslava Heralovy, dvoje rodiče, sourozence, celou + přízeň

sobota  7.10.   7.45 mše svatá nebude

neděle   1.10.  7.45 za rodiče Knoflíčkovy, Juračkovy, celou živou a + rodinu

                       

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle     1.10.   9.30 za rodinu Urbánkovu, Bartoškovu a duše v očistci

za Josefa Ráčka, Rudolfa Bartoška a duše v očistci

čtvrtek    5.10. 17.30 za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy a d. v o.

neděle     8.10.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     1.10. 11.00 Prosatín za živé a zemřelé obyvatele obce

čtvrtek    5.10. 16.00 za P. Jana Podveského, rodinu Podveských,

živé a zemřelé kněze naší farnosti

neděle     8.10. 11.00 za rodiče Knoflíčkovy, Josefa Maloňě a celou přízeň


Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.870 Kč, Křoví 4.918 Kč, KNV 3.760 Kč       

Ve čtvrtek 5. října je setkání členů živého růžence na faře v Deblíně.

V sobotu 7. října se uskuteční Farní pouť do Koclířova. Přihlašte se do 1.10.

V neděli 8. října bude mše svatá na poděkování za úrodu a hody v Křoví.

V neděli 15. října bude pokřtěna Veronika Urbánková v Křoví.

V neděli 22. října je den modliteb za misie a při mši svaté bude sbírka na misie.

Výuka náboženství začne ve čtvrtek 5. 10. v Katově, v pátek 6. 10. v Křoví.

Do náboženství se přihlásilo se farnosti Deblín 35 dětí, ve farnosti Křoví 30 dětí.

Od 4. do 10. března budou probíhat misie v Křoví a v Kuřimské Nové Vsi.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616