Zpět na původní článek na webu

Prosba o pomoc při lidových misiích v Křoví

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 01. 2018Moji milí farníci, bratři a sestry, milí přátelé,

moc rád bych hovořil s každým z Vás osobně, ale protože mi to moje pracovní vytížení nedovoluje, rozhodl jsem se napsat Vám tento společný dopis. Jak již nějakou dobu víte, od 4. do 10. března budou probíhat v naší farnosti lidové misie. Před nimi nás čeká radostná příprava spojena s mnoha různými úkoly, a protože sám bych to všechno nezvládl, obracím se na Vás touto cestou s prosbou o pomoc. V příloze Vám posílám pokyny, co je třeba udělat a kdy. Nejprve chci poděkovat těm, kdo roznesli misijní list. 14 dní před misiemi je třeba roznést misijní zpravodaj a přitom pozvat osobně lidi na misie. Čím více se nás do roznášení zapojí, tím lépe. Dále prosím několik z Vás o potřebnou a krásnou službu: doprovázení misionářů při žehnání domů v pondělí 26. února. K tomu je zapotřebí znát dobře svou obec. Nakonec bych chtěl poprosit ženy, které by byly ochotny napéci koláčky. Také děti, které by misijní koláčky roznesly po obci v sobotu 3. března. Budu moc rád, když se sami přihlásíte, do které služby byste se mohli a chtěli zapojit, která oblast je Vám osobně blízká, jakou část z ní byste byli ochotni vzít si na starost. Schůzky pomocníků na přípravu misií se budou konat na obecním úřadě v čele se starostou nebo zástupcem obce. O misiích nás čeká bohatý program pro děti, mládež, ženy i muže. Můžeme se těšit na hru pro děti, dětské mše svaté, promluvy zaměřené pro jednotlivé stavy, kající procesí i stavbu nového misijního kříže. Věřím, že každý si najde něco, co ho zaujme. Je možné, že misie už nikdy nezažijete. Proto využijte této jedinečné příležitosti a nabídněte svoje ruce, nohy i srdce do služby Bohu i lidem! Odměnou Vám bude ničím nezaměnitelná, trvalá radost. A co můžete dělat už teď? Za misie a jejich spolupracovníky se modlit. Ať Vám Bůh žehná!

Mgr. Petr Papoušek, farář