Zpět na původní článek na webu

Kalendář na rok 2018

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 15. 01. 2018   6. 1. - Tříkrálová sbírka

   7. 1. - Vánoční koncert v Deblíně

 21. 1. - Benefice pro lavice v Kuřimské Nové Vsi

 24. 2. - Postní duchovní obnova (Mgr. Jan Špilar)

 26. 2. - Žehnání domů a bytů při lidových misiích

   4. 3. - Misijní hra pro děti v Křoví a Kuřimské Nové Vsi

   5. 3. - Lidové misie v Křoví, Katově a Křižíkově

   5. 3. - Lidové misie v Kuřimské Nové Vsi a Kuřimském Jestřabí

 24. 3. - Diecézní setkání mládeže v Brně

10. 4. - Setkání s olympijským kaplanem P. Oldřichem Chocholáčem

14. 4. - Děkanátní setkání mládeže ve Veverské Bitýšce

  1. 5. - Pěší pouť na Prosatín

  5. 5. - Ministranská pouť do Vranova u Brna

  6. 5. - Hody v Deblíně

  8. 5. - Farní pouť na Turzovku

11. 5. - Víkendovka pro děti

13. 5. - Pouť v Čížkách

25. 5. - Noc kostelů

27. 5. - První svaté přijímání v Deblíně

  3. 6. - První svaté přijímání v Křoví

10. 6. - Pouť v Kuřimské Nové Vsi

23. 6. - Jáhenské a kněžské svěcení v Brně

  1. 7. - Pouť v Křoví

  8. 7. - Pouť na Braníškově

29. 7. - Pouť v Křižínkově

12. 8. - Pouť na Úsuší

  2. 9. - Pouť v Katově

16. 9. - Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří na Žernůvce

7. 10. - Pouť na Prosatíně

12.10. - Víkendovka pro děti

2. 12. - Adventní koncert v Křoví

7. 12. - Pouť v Deblíně (P. Pavel Hověz)

16.12. - Žehnání sakristie v Křoví (Mons. Jiří Mikulášek)

16.12. - Adventní koncert v Kuřimské Nové Vsi