Zpět na původní článek na webu

Program lidových misií v Křoví, Katově a Křižínkově

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 02. 2018Program lidových misií ve Farnosti Křoví

Den

Příležitost

Čas

Kde

Neděle

   4. 3.

Mše svatá

  9.30

Křoví (Kostel)

Misijní hra pro děti

Cesta za pokladem

14.00

Křoví (sraz před kostelem)

Požehnání s misijním kázáním

18.00

Křoví (Kostel)

Pondělí

   5. 3.

Promluva o duchovním životě

14.00

Křižínkov (Obecní úřad)

Promluva o duchovním životě

Mše svatá pro děti

14.30 17.00

Katov (Obecní úřad)

Modlitba růžence

17.30

Křoví (Kostel)

Mše svatá, po ní stavovské

kázání pro ženy

18.00

  Úterý

   6. 3.

Promluva o duchovním životě

14.00

Křižínkov (Obecní úřad))

Promluva o duchovním životě

Mše svatá pro děti

14.30 17.00

Katov (Obecní úřad)

Modlitba růžence

17.30

Křoví (Kostel)

Mše svatá, po ní stavovské

kázání pro muže

18.00

 

Středa      7. 3.

 

Promluva o duchovním životě

14.00

Křižínkov (Obecní úřad)

Promluva o duchovním životě

Mše svatá pro děti

14.30 17.00

Katov (Obecní úřad)

Modlitba růžence

17.30

Křoví (Kostel)

Mše svatá, po ní

Kající procesí

18.00

Čtvrtek

8. 3.

Promluva o duchovním životě

14.00

Křižínkov (Obecní úřad)

Promluva o duchovním životě

Mše svatá pro děti

14.30 17.00

Katov (Obecní úřad)

Svátost smíření

17.00

Křoví (Kostel)

Modlitba růžence

17.30

Mše svatá, po ní stavovské

kázání pro manžele

18.00

Pátek

   9. 3.

Adorace a svátost smíření (10.00 až 12.00)

Křoví (Kostel)

Modlitba růžence

17.30

Křoví (Kostel)

Mše svatá s pomazáním nemocných,

pak stavovské kázání pro rodiče

18.00

Mše svatá pro mládež

20.00

Křoví (Kostel)

Setkání biřmovanců a mládeže

21.00

 

Adorace a svátost smíření (22.00 až 24.00)

Křoví (Kostel)

Sobota
10. 3.
Mše svatá
se stavěním misijního kříže

9.00

Křoví (Kostel)