Zpět na původní článek na webu

Lidové misie: Kuřimské Jestřabí, Katov: Misijní program pro děti

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 03. 2018V pondělí 5. března proběhl v Kuřimském Jestřabí a Katově dětský program druhého dne misijního týdne.

V Kuřimském Jestřabí byla sloužena mše svatá pro děti na obecním úřadě v 16.00 hodin. Program pro ně tam však začal již v 15.00. S děti si zahrály různé hry a po ní se zúčastnily mše svaté. Každé dítě si po každé mši svaté bude moci vytvářet křížek, který si poslední den odnese domů jako památku na lidové misie.

V Katově byla sloužena dětská mše svatá na obecním úřadě v 17.00 hodin. Před ní byl pro děti přichystán program od 16.15 hodin. Protože venku stále pokračovaly mrazy z konce února, zvolila slečna katechetka pohybové hry na zahřátí. Dětem byl nabídnut misijní kříž za splnění tří úkolů: modlitby, účasti na misijní mši svaté a nakreslení obrázku z kázání zaslechnutého na misijní mši svaté. Před mší svatou měly děti příležitost napsat si na papírový kříž svůj osobní úmysl, který chtějí Bohu předložit na mši svaté jako prosbu za nějakou osobu, které chtějí pomoci. Při přinášení obětních darů každé z nich doneslo tento papírový kříž před obětní stůl. Po kázání se zpívala misijní písnička se slovy misijního hesla: K misiím se připojím, dobro v sobě probudím. Účastníci mše svaté naplnili skoro celý sál, ve kterém se bohoslužba konala.