Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 8. do 15. dubna 2018

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 07. 04. 2018Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 8. do 15. dubna 2018

 

Neděle   8. 4. 2. Neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Pondělí  9. 4. Slavnost Zvěstování Páně

Středa  11. 4. Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Neděle 15. 4. 3. Neděle velikonoční

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle     8. 4.   7.45 za Farnost

pondělí    9. 4.18.00 za Marka Pavlíčka, Annu a Františka Urbanovy,                  rodinu Weiserovu, celou živou a zemřelou rodinu

pátek     13. 4.18.00 za rodinu Juříčkovu, Heralovu a Pavlíčkovu

sobota   14. 4.   7.45 mše svatá nebude

neděle   15. 4.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Kolářovu a Horákovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    8. 4.    9.30 za rodinu Syslovu,  Brůžičkovu, živou a + přízeň a d. v o.

za Jana Knola, rodiče Knolovy a Macháčkovy, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek 12. 4.  17.30 za rodinu Maškovu, Midrlovu a duše v očistci

neděle  15. 4.    9.30 za Farnost  

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle      8. 4. 11.00 za zemřelého Miroslava Pestra, dvoje rodiče a celou přízeň

čtvrtek   12. 4. 16.00 za rodinu Pestrovu, Urbanovu a celou přízeň

neděle    15. 4. 11.00 za Josefa Karmazína, Michaelu a Moniku Richtigovy,          živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 12.974 Kč, Křoví 6.722 Kč, KNV 7.395 Kč

V úterý 10. dubna v 18.00 bude setkání s olympijským kaplanem

P. Oldřichem Chocholáčem na faře v Deblíně.

Ve čtvrtek 12. dubna v 17.30 bude mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V sobotu 14. dubna bude Děkanátní setkání mládeže ve Veverské Bítýšce.

V neděli 15. dubna je sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního               a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy.

V neděli 8. dubna doneste pokladničky z Postní almužny na Charitu.

V úterý 8. května bude Farní pouť na Turzovku. Přihlašte se do 15. dubna.

Od 11. do 13. května bude víkendovka pro děti. Přihlašte se do 15. dubna.

1. sv. přijímání bude v neděli 27. 5. v Deblíně v 11.00 a 3. 6. v Křoví v 9.30.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616