Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. června 2018

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 09. 06. 2018Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. června 2018


Neděle  10. 6. 10. Neděle v mezidobí

Pondělí 11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola

Středa   13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Neděle  17. 6. 11. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  10. 6.   7.45 za Farnost

pondělí11. 6. 18.00 za Marii Mičánkovu, rodinu Mičánkovu, Marvánkovu a Kadlecovu

středa  13. 6. 18.00 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

pátek    15. 6. 18.00 za Josefa a Marii Trčkovy, rodiče, sourozence,vnuka Toníka

sobota  16. 6.   7.45 za Norberta Vejpustka, jeho rodiče a rodiče Steinhauserovy

neděle  17. 6.   7.45 za Jana Baláka, dvoje rodiče a živou rodinu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  10. 6.    9.30 za Josefa Holánka a rodiče, rodiče Ventrubovy a děti, duše v očistci

za rodinu Urbanovu, Urbánkovu, Buštovu, živou a zemřelou rodinu

čtvrtek 14. 6.  17.30 mše svatá nebude

neděle  17. 6.    9.30 za rodinu Burešovu, Tvrzníkovu a duše v očistci

za Josefa a Otílii Komínkovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    10. 6. 11.00 za Františka Pestra, rodiče, sourozence, rodiče Šustáčkovy a syna

čtvrtek   14. 6. 16.00 mše svatá nebude

neděle    17. 6. 11.00 za rodinu Knoflíčkovu, Juříčkovu, živou a zemřelou přízeň

 

Ve sbírce do Fondu na podporu kněží a pastoraci se vybralo:

Deblín 8.886 Kč, Kuřimská Nová Ves 6.280 Kč, Žernůvka 3.000 Kč, dohromady Farnost Deblín 18.166 Kč a Farnost Křoví 7.074 Kč.

V neděli 10. června v 11.00 bude poutní mše svatá v Kuřimské Nové Vsi.

Ve středu 13. května bude na Fatimský den. Mši svatou slouží P. Pavel Merta.

V neděli 17. června bude vyhodnocení obrázků pro děti za mši svatou.

V neděli 17. června je při mši svaté křest jednoho dítěte v Kuřimské Nové Vsi.

V neděli 17. června v 16.00 bude Farní den na farní zahradě v Křoví.

V pondělí 18. června bude brigáda v KNV. Prosím muže, aby si udělali čas.

Od 18. do 31. července bude uzavřen kostel v Kuřimské Nové Vsi.

Nabídka letního tábora: Termín: 1.7. - 7.7.2018, Věková kategorie: 12 - 17 let,           Místo konání: Dešná u Slavonic, Cena: 1.700,- Kč.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616