Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 5. do 12. srpna 2018

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 04. 08. 2018Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 5. do 12. srpna 2018


Neděle    5. 8. 18. Neděle v mezidobí

Pondělí   6. 8. Svátek Proměnění  Páně

Středa     8. 8. Památka sv. Dominika, kněze

Čtvrtek   9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

Pátek    10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Sobota  11. 8. Památka sv. Kláry, panny

Neděle  12. 8. 19. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle     5. 8.   7.45 za Marka Pavlíčka, rodinu Urbanovu, Weiserovu a celou živou a zemřelou přízeň

pondělí    6. 8. 18.00 za zemřelého manžela, syna, rodiče a celou přízeň

pátek     10. 8. 18.00 za Jana a Růženu Zelených, jejich děti a duše v očistci

sobota   11. 8. 11.00 na poděkování za 65 let společného života, Boží pomoc a ochranu pro rodinu

                        18.00 za Jana Baláka, dvoje rodiče a živou rodinu

neděle   12. 8.  11.00 Úsuší za živé a zemřelé obyvatele obce

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    5. 8.    9.30 za rodinu Bartoškovu, Urbánkovu a duše v očistci

za Emílii a Josefa Karmazínovy, Františku a Jana Bartoškovy

čtvrtek   9. 8.  17.30 na úmysl dárce

neděle  12. 8.    9.30 za rodinu Ráčkovu, Doležalovu, živou a zemřelou přízeň

za rodinu Doubkovu, Havelkovu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle      5. 8. 11.00 za Alžbětu a Josefa Sojkovy, syna Josefa, živé a + příbuzné

čtvrtek     9. 8. 19.00 za Antonína a Jiřinu Vondráškovy

neděle    12. 8.   8.00 za Marii a Miloslava Jaškovy z Níhova

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 1.836 Kč, Křoví 0 Kč, KNV 1.130 Kč

V neděli 12. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

V pondělí 13. srpna v 18.00 bude sloužit mši svatou P. Pavel Kopecký,

farář v Čebíně. Po mši svaté bude pobožnost k Panně Marii Fatimské.

V sobotu 18. srpna ve 12.00 v Kuřimské Nové Vsi chtějí manželství církevně uzavřít Václav Pestr, bytem Lubné 30 a Lenka Šoustarová, bytem Vlkov 52.

Mše svaté jsou ve všední den na faře v Kuřimské Nové Vsi.

V neděli v kulturním domě v Kuřimském Jestřabí.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616