Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 1. do 14. října 2018

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 27. 09. 2018Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 1. do 14. října 2018

 

Pondělí 1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Úterý    2. 10. Památka svatých andělů strážných

Čtvrtek 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi

Neděle  7. 10. 27. Neděle v mezidobí

Neděle14.10. 28. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   30. 9.    7.45 za manžele Borovičkovu, živou rodinu, Boží pomoc a ochranu

pondělí 1. 10.  17.00 za rodinu Ondrovu, Bednářovu, Juříčkovu, Boží pomoc a ochranu

pátek     5. 10.  17.00 za rodinu Crhovu, Moučkovu a Boží požehnání pro rodinu

sobota   6. 10.    7.45 za živé a zemřelé členy živého růžence

neděle   7. 10.    7.45 za rodiče Knoflíčkovy, Juračkovy a celou zemřelou rodinu

pondělí 8. 10.  17.00 za rodinu Urbanovu, Šebkovu, Zavřelovu, Karlu Horčicovu a Boží pomoc a ochranu

pátek  12. 10.  17.00 na poděkování a za rodinu Vondruškovu, Klusákovu, Šiborovu a duše v očistci

sobota13. 10.  17.00 na poděkování a za živou a zemřelou rodinu

neděle 14. 10.    7.45 za Farnost

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    30. 9.   9.30 za Františka a Marii Staňkovy, rodiče, syna Milana, d. v o.

za rodiče Bartoškovy, syna Miloše a Josefa, rodiče Hajných a duše v očistci

neděle    7. 10.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu a Hanákovu

za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy a duše v očistci

středa  10.10. 17.30 za Antonína Kutálka, syna Antonína, živou a zemřelou rodinu Kutálkovu a Bendovu

neděle   14.10.  9.30 za rodinu Padrtovu, Ráboňovu, syna a duše v očistci

za Marii a Josefa Sedlákovy, tetu Jiřinu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    30. 9. 11.00 za Václava Knoflíčka a celou přízeň 

neděle    7. 10. 11.00 Prosatín za živé a zemřelé obyvatele obce 

čtvrtek  11.10. 16.00 za P. Jana Podveského, rodinu Podveských,

živé a zemřelé kněze naší farnosti

neděle   14.10. 11.00 za rodinu Danielovu, Žákovu, živou a zemřelou přízeň


Ve sbírce se vybralo: Deblín 8.301 Kč, Křoví 7.312 Kč, KNV 3.274 Kč

V neděli 7. října bude mše svatá na poděkování za úrodu a hody v Křoví.

V neděli 7. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.

Ve středu 10. 10. v 17.30 je setkání dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním v Křoví.

Ve čtvrtek 11. 10. v 17.00 je setkání dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním v KNV.

V sobotu 13. října v 17.00 bude sloužit mši svatou P. Jan Richter, z Vranova nad Dyjí. Po mši svaté bude pobožnost k Panně Marii Fatimské.

V neděli 14. října budou při mši svaté představeni děti před 1. sv. přijímáním. 

10 dětí v Křoví a 8 dětí v Kuřimské Nové Vsi. V Deblíně příští rok nebude.

V neděli 14. října v 9.30 bude mše svatá s promluvou pro děti v Křoví.

V neděli 14. října bude společenství rodin v 15.30 na faře v Deblíně.

V neděli 21. října je den modliteb za misie a při mši svaté bude sbírka na misie.

Do náboženství se přihlásilo ve farnosti Deblín 31 dětí, ve farnosti Křoví 33 dětí

V době nepřítomnosti zastupuje P. Miroslav Dibelka, mobil  731 621 293.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616