Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. listopadu 2018

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 17. 11. 2018Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. listopadu 2018


Neděle   18.11. 33. Neděle v mezidobí

Středa    21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Čtvrtek  22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Neděle   25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   18. 11.   7.45 za Františka a Marii Rémanovy a celou živou a + přízeň

pondělí 19. 11. 17.00 za rodiče Sojkovy, Moučkovy, syna, vnučku,

Boží pomoc a ochranu pro rodinu

pátek    23. 11. 17.00 za Jana Růdu, jeho rodiče, Boží pomoc a ochranu pro rodinu

sobota  24. 11.    7.45 za Ladislava Juříčka, sourozence, dvoje rodiče a Františka Pavlíčka

neděle   25. 11.   7.45 za Farnost

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   18.11.  9.30 za rodinu Hejtmánkovu, Melicharovu a duše v očistci

za Marii a Bedřicha Brůžičkovy, Stanislava Sysla, rodiče, bratra a duše v očistci

čtvrtek  22.11. 17.30 za varhaníky

neděle   25.11.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Ráčkovu, Jiřího Doležala, d. v o.

za živou a zemřelou rodinu Mičánkovu a Klusákovu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   18.11. 11.00 za Farnost

čtvrtek  22.11. 16.00 za brigádníky a dobrodince kostela

neděle   25.11. 11.00 za Alžbětu a Josefa Sojkovy, syna Josefa, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.821 Kč, Křoví 3.069 Kč, KNV 3.508 Kč

V neděli 18. listopadu bude v 12.00 pokřtěna Viktorie Pestrová v KNV.

Ve čtvrtek 22. listopadu bude v 19.00 bude setkání varhaníků ve Velké Bíteši.

V pátek 23. listopadu bude v 17.00 mše svatá zvláště pro děti v Deblíně

Od 23. do 25. listopadu bude přes víkend schóla z Bigi Brno na faře v Deblíně.

V neděli 25. listopadu bude sloužit mše svaté novokněz P. Jaroslav Jurka, kaplan z Telče. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

V neděli 2. prosince bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

V neděli 2. prosince bude pokřtěna Kristýna Urbánková v Křoví.

V neděli 2. prosince v 18.00 bude adventní koncert v kostele v Křoví.

V pátek 7. prosince v 17.00 bude poutní mše svatá v Deblíně.

Církevní stolní kalendáře na rok 2019 můžete zakoupit za 65 Kč v sakristii.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616