Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 13. do 20. ledna 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 11. 01. 2019Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 13. do 20. ledna 2019


Neděle    13. 1. Svátek Křtu Páně

Čtvrtek   17. 1. Památka sv. Antonína, opata

Pátek      18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Neděle    20. 1. 2. Neděle v mezidobí

 

Deblín - kostel sv. Mikuláše

neděle  13.   1.   7.45 za Jaroslava a Marii Balákovi a duše v očistci

pondělí14.   1. 17.00 za Marka Pavlíčka, rodinu Urbanovu, Weiserovu,

celou živou a zemřelou přízeň

pátek    18.  1. 17.00 za Jana Růdu, jeho rodiče, Boží pomoc a ochranu pro rodinu

sobota  19.   1.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Vítovu, Vyplašilovu a d. v o.

neděle   20.  1.   7.45 za manžele Borovičkovy a živou rodinu

                                                   

Křoví - kostel sv. Petra a Pavla

neděle   13.  1.   9.30 za Farnost

čtvrtek  17.  1. 17.30 na úmysl dárce

neděle   20.  1.   9.30 za rodinu Syslovu, živou a zemřelou přízeň a d. v o.

za rodinu Skulovu, Černou, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   13.   1. 11.00 za Františka Balabána, sourozence, rodinu Danielovu, Šmardovu, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek  17.   1. 16.00 mše svatá nebude

neděle   20.   1. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.105 Kč, Křoví 3.224 Kč, KNV 3.585 Kč

V neděli 13. ledna v 9.30 bude mše svatá s promluvou pro děti v Křoví.

V neděli 13. ledna je společenství rodin v 15.30 na faře v Kuřimské Nové Vsi.

V neděli 13. ledna bude Novoroční koncert v 15.00 v kostele v Deblíně.

Vystoupí schóla Boží děcka z Velkých Pavlovic. Vstupné dobrovolné.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a bude odstraněna vánoční výzdoba.

14. ledna začíná liturgické mezidobí 1. ročním cyklem feriálního lekcionáře.

V ČR proběhla Tříkrálová sbírka Charity. Děkuji všem dárcům, organizátorům a koledníkům. Vybralo se: Křoví 25.687 Kč, Kuřimská Nová Ves 8.070 Kč.

V roce 2018 bylo ve farnosti Deblín: 10 křtů, 16 pohřbů a 3 svatby.

V roce 2018 bylo ve farnosti Křoví: 8 křtů, 2 pohřby a 1 svatba.

Od roku 2020 nepište intence na pondělí v Deblíně. Mše svatá bude zrušena.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616