Zpět na původní článek na webu

Kalendář na rok 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 01. 2019  5. 1. - Tříkrálová sbírka

  6. 1. - Varhanní kocert v Deblíně

13. 1. - Novoroční koncert v Deblíně

13. 2. - Fatimský den (P. Jaroslav Laštovička)

20. 2. - Děkanská vizitace v Deblíně

  9. 3. - Postní duchovní obnova (Mgr. Ladislav Kinc)

13. 3. - Fatimský den (P. Vojtěch Zahrádka)

24. 3. - Misijní obnova (P. Jan Richter)

13. 4. - Diecézní setkání mládeže v Brně

  5. 5. - Novokněžské požehnání (P. Jaroslav Jurka)

  8. 5. - Farní pouť do Zlatých Hor a Cvilína

12. 5. - Hody v Deblíně

13. 5. - Fatimský den (P. Sylwester Jurczak)

18. 5. - Pastorační návštěva v Kuřimské Nové Vsi (Mons. Pavel Konzbul)

19. 5. - Pouť v Čížkách

24. 5. - Noc kostelů v Deblíně

26. 5. - První svaté přijímání v Kuřimské Nové Vsi

  8. 6. - Víkendovka pro děti v Deblíně

16. 6. - První svaté přijímání v Křoví

28. 6. - Koncert v Křoví

30. 6. - Pouť v Křoví (210. výročí posvěcení kostela)

  7. 7. - Pouť na Braníškově

16. 7. - Nový Jeruzalém v Křoví (P. Tomáš Vyhnálek)