Zpět na původní článek na webu

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 02. 2019NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2019

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu. V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České.

SPOLEČNÝ PROGRAM NÁRODNÍ POUTI DO ŘÍMA 11. - 13. 11. 2019

1. den - pondělí 11. listopadu 2019
Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore
15.00 hod. národní mše svatá 17.30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů kostel Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (v těsné blízkosti Termini nedaleko baziliky S.M.Maggiore)

2. den - úterý 12. listopadu 2019
DEN 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ
10.00 hod. národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi biskupy, kněžími a Církví České republiky. Společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky.

3. den - středa 13. listopadu 2019
Ve Vatikánu se setkáme při generální audienci se Svatým otcem Františkem i společně s našimi krajany, žijícími v zahraničí. V 15.00 hod. národní mše svatá v bazilice sv. Jana v Lateránu, při níž zakončíme program národní pouti. Čeští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí.

PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE. Z TIŠNOVSKÉHO DĚKANÁTU POJEDEME SPOLEČNĚ.