Zpět na původní článek na webu

Sbírka na církevní školku v Předbořicích

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 02. 2019Milý otče Petře,

dovolujeme si Vám zaslat krátké shrnutí naší činnosti v uplynulém roce a poděkování za Vaši pomoc.

Máme za sebou již 20 let společného úsilí provozovat školku v Domově sv. Zdislavy v Předbořicích. A nejen to. Naše činnost již dávno není pouze o péči o předškolní děti. Tato původní náplň se rozrostla o řadu další aktivit. Nejinak tomu bylo v roce 2018. Pořádali jsme pravidelné sobotní setkávání dětí, víkendy pro mládež, tři turnusy letních táborů, večerní spolčo pro dospělé, Křesťanský ples, dětský karneval a mnohé další. Lidé se k nám stále vracejí, dnes dospělí mladí lidé z řad původních malých předškoláčků nám zůstávají nakloněni, zapojují se do činnosti spolku a nás to velmi těší.

Na společnou oslavu 20 let provozu Domova sv. Zdislavy 19. ledna 2019 dorazilo více než 300 lidí z řad absolventů našeho zařízení, našich přátel a podporovatelů. Taková krásná atmosféra přízně a podpory nám dodává energii v tomto krásném díle pokračovat.  

Bez Vás by to ale nešlo a my si velmi vážíme toho, že svým laskavým přístupem a svou finanční a materiální pomocí podporujete náš projekt! Stále sháníme finanční prostředky na platy sester, pedagogických pracovnic, kuchařky, energie, údržbu celého zařízení a dokončení rekonstrukce Boscocentra pro mimoškolní aktivity a kulturní akce. Budeme moc rádi, když nám zůstanete věrni a budete nás dále podporovat.

Děkujeme za Vaši pomoc a přejeme Vám vše dobré.

Anna Jarolímková a tým Rodiny Předbořice

Rodina Předbořice www.rodinapredborice.cz Bankovní spojení:  162188931/0300