Zpět na původní článek na webu

Postní duchovní obnova

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 02. 2019Římskokatolická farnost Deblín a Křoví Vás srdečně zve na


POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

 

na téma: Radujte se a jásejte!

O povolání k svatosti v dnešní době

 

kterou povede stálý jáhen

 

Mgr. Ladislav Kinc

 

8. až 10. března 2019 v Deblíně

 

Pátek 8. 3.

16.00 příležitost k tiché adoraci a svátost smíření       

17.00 mše svatá

18.30 první postní přednáška na faře

 

Sobota 9. 3.

  7.15 modlitba růžence a svátost smíření

  7.45 mše svatá

  9.00 druhá postní přednáška na faře

10.00 přestávka na občerstvení

10.30 třetí postní přednáška na faře

11.30 adorace a svátostné požehnání


Neděle 10. 3.

  7.45 mše svatá v Deblíně

  9.30 mše svatá v Křoví

11.00 mše svatá v Kuřimské Nové Vsi

Při mši svaté se bude udělovat svátost nemocných.