Zpět na původní článek na webu

Pastorační návštěva pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula v Kuřimské Nové Vsi

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 04. 2019Římskokatolická farnost Deblín a Kuřimská Nová Ves,

Obec Kuřimská Nová Ves a Obec Kuřimské Jestřabí

 

Vás srdečně zvou

na pietní vzpomínku k 25. výročí úmrtí

 

Mons. Jana PODVESKÉHO

která se uskuteční

v sobotu 18. května 2019 v 14.00

v kostele v Kuřimské Nové Vsi


Program:

13.30         modlitba svatého růžence

14.00         slavnostní děkovná mše svatá 

celebruje pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul

15.00    průvod na místní hřbitov ke hrobu Mons. Jana Podveského,

pobožnost s proslovem přítomných hostů


Po skončení pietní vzpomínky bude před kostelem možnost občerstvení a přátelského posezení pro všechny zúčastněné.

 

Motto Mons. Jana Podveského:

 

Přátelé, život mi dal krásnou příležitost, abych poznal, že Bůh je;

abych poznal, že je nekonečně dobrotivý a milosrdný;

že dopustí, ale nikoho neopustí; že i to zlé dokáže obrátit v naše

dobro.

 

Mons. Jan Podveský

 

Narozen 10. 10. 1909 v Bučovicích.

Vysvěcen 5. 7. 1934 v Brně.

 Kromě dlouhých roků vězení působil v duchovní správě v Jaroměřicích nad Rokytnou, Lesonicích, Dražovicích, Brně ? Obřanech a Kuřimské Nové Vsi.

Zemřel 15. 5. 1994 v Kuřimské Nové Vsi,

kde je také pohřben na místním hřbitově.