Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 9. do 16. června 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 08. 06. 2019Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 9. do 16. června 2019


Neděle    9. 6. Slavnost Seslání  Ducha Svatého

Pondělí 10. 6. Památka Panny Marie, Matky církve

Úterý    11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola

Čtvrtek 13. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Neděle  16. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Deblín - kostel sv. Mikuláše

neděle    9. 6. 11.00 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

pondělí10. 6. 18.00 za Tomáše Rybu a rodiče

čtvrtek 13. 6. 18.00 za Jana Růdu, jeho rodiče, Boží pomoc a ochranu pro rodinu

sobota  15. 6.   7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu, živou rodinu, Danu Jurákovu, bratra, otce a duše v očistci

neděle  16. 6.   7.45 za Marka Pavlíčka, rodinu Urbanovu, Pavlíčkovu, Weiserovu a živou a zemřelou přízeň

 

Křoví - kostel sv. Petra a Pavla

neděle     9. 6.   9.30 za Farnost

pondělí 10. 6. 14.00 pohřební mše svatá za Josefa Skulu

pátek    14. 6. 17.30 za děti, které dnes poprvé přijmou eucharistii

neděle   16. 6.   9.30 za Josefa Holánka, rodiče, rodiče Ventrubovy, děti, d. v o.

za rodinu Flekovu a Lacinovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - kostel sv. Antonína z Padovy

neděle      9. 6.   8.00 za Františka Pestra, rodiče, sourozence, rodiče Šustáčkovy a syna

čtvrtek   13. 6. 16.00 za rodinu Vašíkovu

neděle    16. 6. 11.00 za živé a zemřelé obyvatele obcí

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.572 Kč, Křoví 3.121 Kč, KNV 2.210 Kč

V neděli 9. června bude při mši svaté sbírka na charitu.

Ve čtvrtek 13. června povede Fatimský den P. Miroslav Dibelka.

V pátek 14. června je v 17.00 zpověd a nácvik na první přijímání v Křoví.

V neděli 16. června v 9.30 poprvé přijme Pána Ježíše 10 dětí v Křoví.

V neděli 16. června v 11.00 bude poutní mše svatá v Kuřimské Nové Vsi.

V neděli 23. června bude při mši svaté sbírka na bohoslovce.

V pátek 28. června v 19.00 bude koncert skupiny Listověj v kostele v Křoví.

V neděli 30. června v 9.30 bude poutní mše svatá v Křoví.

V neděli 7. července v 11.00 bude poutní mše svatá na Braníškově.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 ww.farnostdeblin.cz